Jak vysoké je povinné pojistné placené zaměstnavateli? 34 %

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci se mylně domnívají, že zaměstnavatele stojí částku, kterou mají sjednanou v pracovní smlouvě – tzv. hrubou mzdu. Zaměstnavatel platí za zaměstnance i povinné pojistné. Zaměstnanec s průměrnou mzdou 25 686 Kč stojí zaměstnavatele minimálně 34 420 Kč.

Zaměstnavatelé platí v Česku za své zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění se platí v roce 2015 z celého příjmu, sociální pojištění do maximálního vyměřovacího základu 1 277 328 Kč. Mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu 25 686 Kč jsou tedy 34 420 Kč (25 686 Kč + 6 422 Kč + 2 312 Kč). V případě snížení povinných odvodů placených zaměstnavatelem by mohli mít zaměstnanci vyšší hrubou mzdu, přičemž mzdové náklady zaměstnavatele by se nezměnily.

Proč platí zaměstnavatelé ještě více?

Zaměstnavatele stojí zaměstnanec ve skutečnosti ještě více. Zaměstnavatelé totiž v Česku vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel až od 4. dne pracovní neschopnosti, v prvních třech dnech pracovní neschopnosti jsou zaměstnanci bez peněz. Dále zaměstnanci náleží náhrada za čerpanou dovolenou. Zaměstnavatelé tedy vyplácí zaměstnancům peníze i po dobu více než jednoho měsíce během roku, kdy zaměstnanec nepracuje. V praxi samozřejmě záleží na nemocnosti zaměstnance a na počtu týdnů poskytované dovolené. Úspěšné firmy zpravidla nabízí týden navíc k zákonné čtyřtýdenní dovolené stanovené zákoníkem práce.

Dohoda o provedení práce do 10 tisíc Kč

Když zaměstnanec pracuje na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, tak neplatí z odměny sociální ani zdravotní pojištění. Povinné pojistné v tomto případě neplatí ani zaměstnavatel. Nižší zdanění u práce na dohodu o provedení práce do limitu je pro zaměstnavatele atraktivní. Zaměstnanec pracující na základě standardní pracovní smlouvy s hrubou mzdou 10 000 Kč stojí zaměstnavatele 13 400 Kč. Zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč stojí zaměstnavatele 10 000 Kč.

Za doplatek na černo hrozí sankce

Někteří zaměstnavatelé uzavírají se zaměstnanci pracovní smlouvu na nízkou mzdu a zbylou část doplácí zaměstnanci na ruku. Z doplatku na roku nemusí zaměstnavatelé platit povinné odvody. Takové jednání je však veřejnými institucemi sankciováno. Tento postup není výhodný ani pro zaměstnance, neboť všechny státní dávky (např. starobní důchod, invalidní důchod, nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti) se budou vypočítávat pouze z oficiální mzdy. Doplatek na ruku výrazně snižuje státní dávky. Za celou dobu pobírání důchodu se jedná o velké částky.

Petr Gola

Další články k tématu Průměrná mzda

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí