Outplacement

štítky Studium Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

V případě, kdy se společnosti dostávají do problémů a jsou tak nuceny propouštět část svých zaměstnanců, mohou ukázat, do jaké míry si svých zaměstnanců skutečně cení. V mnoha případech totiž končí takové propouštění pouze výplatou posledních platů a i taková základní věc bývá někdy dosti velkým problémem. O své zaměstnance se dále nestarají a hledání dalšího zaměstnání nechají plně na jejich snaze a zodpovědnosti. Takové společnosti si ovšem nevytvářejí příznivý obrázek. Jejich image je u zaměstnanců, kteří museli odejít, pošramocena a pro společnosti je pak velice těžké získat si ji zpátky. Naštěstí se v podnicích s postupujícím rozvojem personální práce a chápáním zaměstnanců jako cenných aktiv podniku objevuje stále spíše nová činnost, která je veřejnosti známá pod anglickým názvem outplacement.

Pokud se tedy ve společnosti uskutečňují takové organizační změny, které jsou spojeny se snižováním počtu zaměstnanců, outplacement pak představuje komplexní profesionální podporou poskytnutou právě těmto zaměstnancům. Tato podpora by jim měla dát větší šance při dalším uplatnění na trhu práce. Proč by se měla společnost, která své zaměstnance propouští, měla zajímat o to, jestli a jak se její bývalí zaměstnanci uplatní? Především je to proto, aby v jejich očích zůstala zachována příznivá image společnosti. Nikdy přece nemůžeme vědět, kdy se s těmito zaměstnanci opět setkáme. Korektní zacházení s nimi by dnes mělo být naprostou samozřejmostí.

Pomocí outplacementu, jehož služby poskytují mnohé personální agentury disponující dostatečně kvalifikovanými odborníky, je pro zaměstnance opouštějících podnik zajištěno hledání nového uplatnění. Pracovníkovi je poskytnuto psychologické poradenství, které by mělo odhalit jeho silné stránky, popř. je doporučena vhodná rekvalifikace, dále je poskytnuta odborná pomoc při sestavování životopisu a vhodného motivačního dopisu. Jsou tedy vytvořeny specializované programy zaměřené na rozvoj propouštěného pracovníka, které ho učí, jak se lépe zorientovat na trhu práce, poradí mu, jak zvýšit jeho úspěch při výběrovém řízení, připraví kandidáta na případné přijímací pohovory a ukáže mu, jak by si měl stanovit priority při hledání nového zaměstnání.

Personální agentury často spolupracují s dalšími společnostmi a v některých případech jsou pak schopny zprostředkovat práci přímo u některého z jejich zákazníků. Celý proces outplacementu tak může trvat i celé měsíce, nebo se může jednat pouze o jednorázové několikahodinové programy. Výhody outplacementu lze spatřit i u manažerů, kteří v dané společnosti rozhodují o propouštění. Outplacement snižuje stres za jejich odpovědnost, dále pak dochází k zlepšení morálky zaměstnanců, kteří u společnosti zůstávají. Společnost tak působí na potenciální nové zaměstnance jako důvěryhodný zaměstnavatel a aktivně přispívá k budování dobré a pozitivní image. Orientace společností na lidské zdroje je významným krokem. Důstojné zacházení s bývalými zaměstnanci by se mělo stát samozřejmostí. Společnosti, které čelí tíživé finanční situaci a nacházejí se před uzavřením, argumentují, že nedisponují dostatečnými finančními zdroji, aby svým zaměstnancům zajistily služby outplacementu. I v takových případech se dá zachovat korektně. Úplným minimem je takzvaný outplacementový pohovor, ve kterém je zaměstnancům vysvětleno, v jaké situaci se společnost nachází a z jakých důvodů je nucena přistoupit k propouštění…

Hana Hutlová

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí