Poradna: Předčasný důchod a příspěvek na péči

štítky Penze Sociální dávky přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Patrik: Otec odešel v létě do předčasného důchodu, nyní se jeho zdravotní stav zhoršil. Může předčasný důchodce mít příspěvek na péči? Na čem by závisela jeho výše, otec má lehce podprůměrný důchod? Děkuji.

I předčasní důchodci mohou pobírat příspěvek na péči. Na výši příspěvku na péči nemá vliv, zdali je pobírán řádný starobní důchod, předčasný důchod nebo invalidní důchod. Měsíční částka příspěvku na péči závisí pouze na zdravotním stavu. Pro přiznání příspěvku na péči se jedná o dlouhodobě nepříznivý stav, kdy žadatel není schopen hodnocené činnosti zvládat sám.

O příspěvek na péči se žádá na úřadu práce

Příspěvek na péči slouží k financování péče, kterou není schopen příjemce zvládnout sám. Při závažnějších zdravotních problémech je vhodné si o příspěvek na péči zažádat, podání žádosti je bez poplatků. Při splnění zákonných podmínek by byl příjemcem příspěvku na péči otec. O příspěvek na péči se žádá na místně příslušném úřadu práce, přičemž během šetření se posuzuje zdravotní stav.

Hodnocené skutečnosti

Při posuzování nároku na příspěvek na péči se hodnotí schopnost zvládání životních potřeb, kterými jsou: komunikace, tělesná hygiena, oblékání a obouvání, mobilita, orientace, výkon fyziologické potřeby, péče o domácnost a osobní aktivity. V závislosti na těchto skutečnostech je následně přiznán či nepřiznán příspěvek na péči. Pro účely příspěvku se hodnotí čtyři stupně závislosti, a sice lehká závislost (I. stupeň závislosti), středně těžká závislost (II. stupeň závislosti), těžká závislost (III. stupeň závislosti) a úplná závislost (IV. stupeň závislosti). Měsíční částka příspěvku následně závisí na stupni závislosti.

Výše příspěvku na péči

U dospělých dle aktuálně platné legislativy činí měsíční částka příspěvku u prvního stupně závislosti 880 Kč, u druhého stupně závislosti 4400 Kč, u třetího stupně závislosti 12800 Kč a u čtvrtého stupně závislosti 19200 Kč. Od července letošního roku se plánuje zvýšení příspěvku na péči.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí