Poradna: Obdržení odstupného a podpora v nezaměstnanosti

štítky Poradna Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Hana: Ve druhém prosincovém týdnu jsem obdržela od zaměstnavatele výpověď, přesto chce, abych ještě pracovala v lednu a v únoru. Má vliv na výši odstupného, jestli hned nastoupím do nového zaměstnání? Jak je to při evidenci na úřadu práce? Když dostanu odstupné, budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Zaměstnavatel Vám mohl dát výpověď pouze pro důvody stanovené zákoníkem práce. Nejčastějším výpovědním důvodem je nadbytečnost, dle § 52, písmene c) zákoníku práce. I když Vám zaměstnavatel dal odůvodněnou výpověď v souladu se zákoníkem práce, tak běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce.

Výpovědní lhůta chrání zaměstnance

Během výpovědní lhůty máte samozřejmě nárok na mzdu ve standardní výši. Výpovědní lhůtu chápejte jako Vaši ochranu, že máte dva měsíce se nové životní situaci přizpůsobit. Vzájemnou dohodou lze pracovní poměr ukončit kdykoliv, se vzájemnou dohodou však musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. V případě podání i obdržení výpovědi běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která chrání druhou smluvní stranu.

Na čem závisí částka odstupného?

Měsíční částka zákonného odstupného závisí výhradně na délce trvání pracovního poměru a je upravena v § 67 zákoníku práce. Když zaměstnanec obdrží výpověď pro důvody, na kterých nenese vinu, tak mu odstupné náleží. Pokud pracovní poměr trval déle než dva roky, potom náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Na výši odstupného tak nemá vliv, zdali po ukončení výpovědní lhůty nastoupíte do nového zaměstnání či začnete podnikat nebo se budete registrovat na úřadu práce.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

V případě evidence na úřadu práce náleží podpora v nezaměstnanosti, jestliže je získána minimální doba pojištění v rozsahu alespoň 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech. Příznivou legislativní novinkou roku 2024 je skutečnost, že obdržené odstupné již neodsouvá nárok na podporu v nezaměstnanosti a i v takových případech náleží podpora v nezaměstnanosti již od prvního měsíce evidence na úřadu práce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí