Kalkulačka OSVČ sociální pojištění za rok 2020 a záloha 2021

V naší kalkulačce si mohou všechny OSVČ na hlavní činnost vypočítat, jak vysokou budou platit zálohu na sociálním pojištění v roce 2020 po odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020“. Výše zálohy se odvíjí od hrubého zisku.

Výše zálohy na sociálním pojištění závisí na výši vyměřovacího základu. V případě, že je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí OSVČ platit minimální měsíční zálohu. OSVČ s nízkým ziskem nebo ve ztrátě tedy platí minimální měsíční zálohu na sociálním pojištění.

Výpočet

Hrubý zisk za rok 2020 (příjem − výdaj) 430000 Kč

Vypočtený vyměřovací základ 215000 Kč

Minimální vyměřovací základ 104508 Kč

Vyměřovací základ OSVČ za rok 2020 215000 Kč

Prominuté pojistné z důvodu koranaviru za březen až srpen 15264 Kč

Výsledek

Sociální pojištění za rok 2020 47 516 Kč

Zbývá doplatit (−) / přeplatek (+) 1 684 Kč

Nová měsíční záloha při hlavní činnosti v roce 2021 5 232 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP