Kalkulačka OSVČ sociální pojištění za rok 2019 a záloha 2020

V naší kalkulačce si mohou všechny OSVČ na hlavní činnost vypočítat, jak vysokou budou platit zálohu na sociálním pojištění v roce 2020 po odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019“. Výše zálohy se odvíjí od hrubého zisku.

Výše zálohy na sociálním pojištění závisí na výši vyměřovacího základu. V případě, že je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí OSVČ platit minimální měsíční zálohu. OSVČ s nízkým ziskem nebo ve ztrátě tedy platí minimální měsíční zálohu na sociálním pojištění.

Výpočet

Hrubý zisk za rok 2019 (příjem − výdaj) 300000 Kč

Vypočtený vyměřovací základ 150000 Kč

Minimální vyměřovací základ 98100 Kč

Vyměřovací základ OSVČ za rok 2019 150000 Kč

Výsledek

Sociální pojištění za rok 2019 43 800 Kč

Zbývá doplatit (−) / přeplatek (+) -3 780 Kč

Nová měsíční záloha při hlavní činnosti v roce 2020 3 650 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP