Ostatní daňové odpočty za rok 2023

štítky Daně Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Mimo finanční produkty je možné při splnění zákonných podmínek od základu daně odečíst další daňové odpočty, např. dary, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci nebo úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Pro možnost snížení daňového základu musí být vždy dodrženy zákonné podmínky. Např. u příspěvku na úhradu dalšího vzdělávání je stanoven limit 10000 Kč, více nelze daňový základ snížit ani při nadprůměrných příjmech. Pouze daňoví poplatníci se zdravotním postižením si mohou odečíst až 13000 Kč a daňoví poplatníci s těžším zdravotním postižením 15000 Kč.

Dar musí být minimálně 1000 Kč

Nejčastější formou daru je peněžní plnění, ale akceptují si i poskytnuté služby nebo věcný dar, v těchto případech je nutné takový dar ocenit. Daňový základ o poskytnuté dary je možné snížit, jestliže je splněn účet daru, tj. musí být poskytnut na zákonem vyjmenované důvody, např. humanitární a charitativní účely, kulturu, vědu, školství nebo zdravotní či ekologické účely. Navíc musí být příjemce daru definován v souladu se zákonem o dani z příjmu, např. jako pořadatel veřejných sbírek, kraj, obec či škola. Minimálně musí hodnota daru být 1000 Kč nebo 2 % ze základu daně.

Maximální limit pro odborové příspěvky je 3000 Kč

Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci patří rovněž mezi daňové odpočty. Za rok 2023 je možné snížit daňový základ maximálně o 3000 Kč a daňový odpočet musí být doložen příslušným potvrzením odborové organizace.

Praktický příklad – Práce na zkrácený úvazek a daňové odpočty

Paní Edita pracovala po celý rok 2023 na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele XY. Za rok 2023 poskytla dary ve výši 7000 Kč v souladu se zákonem o dani z příjmu a 3000 Kč odborové organizaci. Přestože paní Edita pracovala po celý loňský rok pouze na zkrácený úvazek, tak si daňový základ sníží o 10000 Kč. Práce na zkrácený úvazek není překážkou pro uplatnění daňových odpočtů a ani nedochází k jejich snížení.

Praktický příklad – Dvě zaměstnání a jeden odpočet

Zaměstnanec Jaroslav pracoval v roce 2023 pro dva zaměstnavatele současně na zkrácený úvazek. Daňový odpočet formou daru neuplatní dvakrát, tj. u každého zaměstnavatele v ročním zúčtování daně. Pan Jaroslav má povinnost podat si sám daňové přiznání, neboť pracoval alespoň v jednom měsíci roku 2023 pro dva zaměstnavatele současně, ve kterém uplatní dar pouze jednou.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí