Odpočet životního pojištění za rok 2023

štítky Daně Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2023 je možné uplatnit daňový odpočet u smluv o životním pojištění. Maximální částka daňového odpočtu může činit 24000 Kč. Jak se hodnotí příspěvky zaměstnavatele? Jaké zákonné podmínky musí splňovat smlouva o životním pojištění? Lze mít uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění.

Nárok na daňový odpočet vzniká pouze u smluv o životním pojištění, které splňují zákonné podmínky. Výplata pojistného musí být ve smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a k výplatě pojistného může dojít nejdříve v roce, kdy daňový poplatník dosáhne 60 let a navíc nesmí být ze smlouvy o životním pojištění umožněna průběžná výplata peněžních prostředků. Pokud smlouva o životním pojištění některou z těchto podmínek nesplňuje, tak není možné si u takové smlouvy snížit daňový základ.

Maximální částka daňového odpočtu

Od základu daně je možné odečíst až částku ve výši 24000 Kč, přičemž se hodnotí pouze vlastní vklady daňového poplatníka na svoji smlouvu nebo smlouvy o životním pojištění. Příspěvky zaměstnavatele se pro účely daňového odpočtu nehodnotí. Nárok na daňové odpočty je nutné doložit příslušným potvrzením od pojišťovny, které ho automaticky zasílají začátkem roku. Zaměstnanci přinesou příslušné potvrzení mzdové účetní, osoby samostatně výdělečně činného ho přiloží k daňovému přiznání.

TIP: Kalkulačka daňové úspory u finančních produktů

Praktický příklad – Více smluv o životním pojištění

Pan Václav má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění. Na první smlouvu pravidelně měsíčně posílá 1500 Kč a na druhou smlouvu 1000 Kč. Pro účely ročního daňového odpočtu za rok 2023 se vklady na obě smlouvy sčítají. Pan Václav během roku 2023 zaslal na obě smlouvy o životním pojištění 30000 Kč, takže dosáhne na maximální daňový odpočet ve výši 24000 Kč. Smlouvy o životním pojištění přinesou panu Václavovi daňovou úsporu 3600 Kč (24000 Kč × 15 %), neboť jeho roční daňový základ je nižší než 1935552 Kč a veškeré roční příjmy bude zdaňovat 15% sazbou daně z příjmu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí