Co vědět o daňových odpočtech?

štítky Daně Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Nezdanitelné položky snižující základ daně jsou upraveny v § 15 zákona o dani z příjmu. Všechny daňové odpočty je možné uplatnit až za celý kalendářní rok. Daňové odpočty se nekrátí v závislosti na počtu měsíců výdělečné činnosti.

Zaměstnanci uplatňují všechny daňové odpočty u svého zaměstnavatele, kterému musí včas doručit všechna příslušná potvrzení. Po provedeném ročním zúčtování daně vznikne zaměstnancům uplatňujícím daňový odpočet daňová vratka, protože zaplacené zálohy na dani z příjmu během roku 2023 jsou vyšší než vypočtená roční daň z příjmu za rok 2023. Nárok na daňové odpočty mají i zaměstnanci, kteří pracovali pouze po část roku.

Odpočty snižují pouze daň z příjmu

Všechny zákonné daňové odpočty snižují daňový základ a tím i daň z příjmu. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se však žádné daňové odpočty neuplatňují.

Praktický příklad – Zaměstnání po dobu 9 měsíců

Pan Luděk byl v měsících lednu až březnu 2023 nezaměstnaný. U současného zaměstnavatele XY pracuje pan Luděk až od dubna 2023. Zaměstnavatele XY požádá pan Luděk o provedení ročního zúčtování daně a doloží mu doklady pro uplatnění odpočtu u životního pojištění a penzijního připojištění. Oba daňové odpočty se uplatní v plném rozsahu, přestože pan Luděk pracoval pouze po část roku. Z důvodu zaměstnání po dobu 9 měsíců nedochází k žádnému poměrnému krácení daňových odpočtů.

Příloha k daňovému přiznání

Osoby samostatně výdělečně činné musí za rok 2023 vyplnit a odevzdat daňové přiznání, ke kterému musí přiložit příslušné podklady opravňující pro uplatnění daňového odpočtu.

Praktický příklad – Podnikající student

Student Jiří si přivydělával první polovinu roku 2023 výkonem samostatné výdělečné činnosti. V daňovém přiznání uplatní student Jiří odpočet životního pojištění, přestože podnikal pouze po část roku a po celý rok studoval na vysoké škole. Při splnění zákonných podmínek mají na daňové odpočty nárok všichni daňoví poplatníci, tedy např. i studenti, maminky na rodičovské dovolené či penzisté.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí