Poradna: Jak dlouho můžu dostávat nemocenskou na účet?

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Ludmila: Vzhledem k mým zdravotním problémům by mě zajímalo, jak dlouho vůbec můžu pobírat nemocenskou. Co se stane, jak budu na nemocenské příliš dlouho? To budu najednou bez peněz?

Podmínky na nárok a výplatu nemocenské jsou upraveny zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. v platném znění. V § 26 předmětného zákona je uvedeno, že podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti a končí dnem, kterým končí pracovní neschopnost (nebo nařízená karanténa), podpůrčí doba u nemocenské je však nejdéle 380 kalendářních dní.

Řešení situace po uplynutí základní podpůrčí doby

Občané, kteří jsou dlouhodobě na nemocenské a blíží se jim uplynutí základní podpůrčí doby u nemocenské, mají v podstatě dvě možnosti, pokud tedy nemohou již nastoupit do zaměstnání, a sice požádat si o invalidní důchod nebo požádat si o prodloužení základní maximální podpůrčí doby u nemocenské.

Prodloužení nemocenské

Po uplynutí základní 380denní podpůrčí doby může být nemocenská vyplácena, pokud si občan v dlouhodobé pracovní neschopnosti podá žádost o prodloužení výplaty nemocenské. Podmínkou pro pokračování výplaty nemocenské však je, že s tímto postupem souhlasí posudkový lékař příslušné OSSZ, neboť nárok na prodloužení vzniká pouze v případě, že lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dní po uplynutí základní podpůrčí doby, opět nabude pracovní schopnost.

TIP: Kalkulačka nemocenské v roce 2024

Žádost o invalidní důchod

V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodů, a sice prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Měsíční částka invalidního důchodu následně závisí právě na přiznaném stupni invalidity. Podání žádosti o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Žádost o invalidní důchod se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a je bez poplatků. Pouze zdravotní problémy pro přiznání invalidního důchodu nestačí, žadatel o invalidní důchod musel získat minimální dobu pojištění, která se liší dle věku.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí