Poradna: Dlouhodobá nemoc a nemocenská

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Radim: V pracovní neschopnosti jsem již druhý měsíc. Vzhledem ke splátce hypotéky máme napjatý rozpočet, nebude mi nějak výrazně klesat nemocenská?

Měsíční částka nemocenské závisí na dosahovaném předchozím příjmu, přičemž platí, že čím vyšší rozhodné příjmy, tím vyšší nemocenská. Současně platí, že z důvodu delší nemocnosti Vám životní úroveň neklesne. Výpočet nemocenské se v průběhu čerpání nemocenské nezhoršuje, naopak zlepšuje. Průměrná částka nemocenské za jeden den nemoci při delší nemoci vyšší než průměrná částka nemocenské za jeden nemoci při kratší nemoci. Čím delší nemocenská, tím vyšší průměr na jeden den nemoci.

Nemocenská při delší nemoci

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, nemocenská náleží až od 15. dne nemoci. Následně platí, že v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou činí denní nemocenská 60 % denního redukovaného vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech nároku na nemocenskou 66 % denního vyměřovacího základu a v dalších dnech již 72 % denního vyměřovacího základu. Při výpočtu nemocenské tedy platí, že při dlouhodobé nemoci je výpočet výhodnější. Z obdržené nemocenské se neplastí pojistné ani daň z příjmu.

TIP: Kalkulačka nemocenské

Praktický výpočet

Při průměrné hrubé mzdě ve výši 40000 Kč činí neredukovaný denní vyměřovací základ 1315,07 Kč (40000 Kč × 12 měsíců/365 dní). Do první redukční hranice ve výši 1345 Kč se započítává denní neredukovaný vyměřovací základ z 90 %, proto neredukovaný denní vyměřovací základ činí 1184 Kč (1315,07 Kč × 90 %).

  • Denní nemocenská v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou je 711 Kč (1184 Kč × 60 %), v dalších 30 dnech potom 782 Kč (1184 Kč × 66 %) a v dalších dnech již 853 Kč (1184 Kč × 72 %).

Obdržíte daňovou vratku

Vzhledem k tomu, že jste v pracovní neschopnosti již téměř dva měsíce, tak obdržíte za rok 2023 daňovou vratku, neboť Vaše roční daňová povinnost bude nižší než zaplacené zálohy během roku. V ročním zúčtování daně se totiž uplatní roční daňová sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč. Za každý měsíc nemoci, kdy nemůže být uplatněna poměrná částka slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč, náleží daňová vratka právě v této částce. Při čerpání některých ročních daňových slev a ročních daňových odpočtů bude roční daňová vratka ještě vyšší. O daňovou vratku je vyšší výplata po provedeném ročním zúčtování daně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí