Kdy bude v roce 2024 čistá mzda vyšší než hrubá mzda?

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zaměstnanec s více dětmi může mít vyšší čistou mzdu než hrubou mzdu. Důvodem je čerpání daňového bonusu na děti. Jak se vypočítá daňový bonus v roce 2024?

V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů. Možnost čerpat daňový bonus je velmi efektivní rodinnou podporou rodin s nižšími příjmy s dětmi. Nezaměstnaní partneři nemohou daňový bonus na děti obdržet. Možnost obdržet daňový bonus činí pro rodiče s dětmi atraktivnější i práci za nižší mzdu. Pro možnost čerpání měsíčního daňového bonusu musí být hrubá měsíční mzda alespoň ve výši poloviny minimální mzdy. Daňový bonus je možné čerpat i při práci na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod.

Praktický příklad

Zaměstnankyně Monika bude mít v roce 2024 hrubou mzdu ve výši 28000 Kč a při výpočtu čisté měsíční mzdy bude uplatňovat daňové zvýhodnění na tři děti. Celková částka daňového zvýhodnění na děti bude tedy 5447 Kč (1267 Kč + 1860 Kč + 2320 Kč). Vypočtená daň z příjmu bude činit pouze 1630 Kč (28000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč). Paní Monika tedy nezaplatí nic na dani z příjmu a ještě od státu obdrží daňový bonus v částce 3817 Kč (5447 Kč – 1630 Kč). Z hrubé mzdy bude tedy paní Monice sraženo povinné pojistné (sociální pojištění, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění) v souhrnné částce 3248 Kč. Paní Monika bude mít tedy čistou mzdu vyšší o 569 Kč (3817 Kč – 3248 Kč) než hrubou mzdu, neboť právě o tuto částku je vyšší daňový bonus než souhrnná částka povinného pojistného.

Měsíční daňové bonusy se nevrací

Pro nárok na roční daňový bonus je nutné mít roční zdanitelný příjem ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální měsíční mzdy stanovené pro práci na plný úvazek. V případě zaměstnání pouze po část roku a obdržení měsíčních daňových bonusů, kdy rozhodný roční zdanitelný příjem není nad uvedený limit, se však obdržené měsíční daňové bonusy již nevrací.

Petr Gola

Další články k tématu Daně ze mzdy 2024

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí