Děti a daně v roce 2024

štítky Daně Školkovné Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Nepříznivou daňovou novinkou pro rodiče s malými dětmi je zrušení školkovného a omezení daňové slevy na manželku. I v roce 2024 však bude možné uplatňovat při výpočtu daně z příjmu fyzických osob daňové zvýhodnění na děti.

Za rok 2023 může jeden z rodičů v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu školkovné, maximální částka školkovného činí 17300 Kč na každé dítě. Za rok 2024 již školkovné daňovou povinnost nesníží. Nárok na daňovou slevu na manželku (manžela) bude v případě, že manžel (manželka) bude za rok 2024 mít vlastní rozhodné příjmy do 68000 Kč a současně bude pečovat o dítě do tří let věku. Daňovou slevu na manželku (manžela) bude opět možné čerpat až za celý kalendářní rok. Zaměstnanec mající nárok na daňovou slevu na manželku obdrží po provedeném ročním zúčtování daně daňový přeplatek.

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2024

Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob přímo snižuje daňové zvýhodnění na děti, které může čerpat vždy pouze jeden z rodičů. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu čisté měsíční mzdy. Daňové zvýhodnění na první dítě v roce 2024 činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí dítě 2320 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak je daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.

Zaměstnanec s dětmi platí nízkou daň z příjmu

Daňové zvýhodnění ovlivňuje pouze výpočet daně z příjmu fyzických osob. Zaměstnanci čerpající daňové zvýhodnění na děti platí značně méně na dani z příjmu než bezdětní zaměstnanci. Zatímco výpočet povinného pojistného závisí výhradně na výši hrubé mzdy, tak částka daně z příjmu závisí i na rodinné situaci.

Praktický příklad

Zaměstnanec Michal bude mít v roce 2024 hrubou mzdu 43000 Kč a bude čerpat daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč). Na dani z příjmu tak zaplatí pouze 753 Kč. Od vypočtené daně z příjmu ve výši 6450 Kč (43000 Kč × 15 %) se odečte daňová sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč a právě daňové zvýhodnění na dvě děti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí