Povinné pojistné v roce 2024

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V roce 2024 bude zaměstnancům z hrubé mzdy sráženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění. Jak vysoké budou sazby povinného pojistného? Bude nějaké zvýhodnění při výpočtu povinného pojistného?

Sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem v roce 2024 bude činit 6,5 %, sazba zdravotního pojištění 4,5 % a sazba nemocenského pojištění 0,6 % z hrubé mzdy zaměstnance. Při výpočtu povinného pojistného se nebudou uplatňovat žádné slevy a žádné úlevy. Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou zaplatí na povinném pojistném stejnou částku bez ohledu na další okolnosti (např. počet vychovávaných dětí). Ze systému povinného pojistného se nelze odhlásit a nahradit ho zcela komerčním pojištěním.

Praktický příklad

Paní Alice bude po návratu z rodičovské dovolené v roce 2024 pracovat na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 28000 Kč. Paní Alice bude na povinném pojistném odvádět stejné sazby pojistného jako ostatní zaměstnanci. Legislativní novinka nemocenské pojištění se vztahuje i na zkrácené úvazky. V součtu bude paní Alici na povinném pojistném sraženo 3248 Kč.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Sociální a zdravotní pojištění platí za zaměstnance i zaměstnavatel. Souhrnná sazba sociálního pojištění činí 24,8 % a sazba zdravotního pojištění 9 %. Mzdové náklady zaměstnavatele budou v roce 2024 vyšší minimálně o 33,8 % než je sjednaná hrubá mzda se zaměstnancem. V praxi je to samozřejmě citelně více z důvodu dalších plateb, např. komerčního pojištění, placené dovolené či různých benefitů.

Sociální pojištění se platí pouze do limitu

Zatímco zdravotní pojištění se odvádí z jakkoliv vysoké hrubé mzdy, tak sociální pojištění se platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Jakmile zaměstnanec dosáhne maximálního vyměřovacího základu, tak již sociální pojištění neplatí ani zaměstnanec ani zaměstnavatel. Pro rok 2024 činí strop pro výpočet sociálního pojištění 2110416 Kč. Zaměstnanci s nadstandardními příjmy tedy zaplatí v roce 2024 na sociálním pojištění více než v roce 2023, kdy činil maximální vyměřovací základ 1935552 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí