Poradna: Mám nižší normální důchod než manžel předčasný, jak je to možné?

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Barbora: Zatímco já jsem nyní odešla do normálního důchodu, tak manžel před třemi roky do předčasného. Měsíční částku důchodu má přitom manžel vyšší o téměř 2000 Kč. Přijde mi to divné.

Měsíční částka řádného starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. To samé platí pro výpočet předčasného důchodu, kde ještě hraje roli krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, kdy se odejde do předčasného důchodu dříve.

Předčasný důchod může být vyšší

V dotazu neuvádíte, o kolik dříve Váš manžel do předčasného důchodu odešel, což hraje při výpočtu předčasného důchodu velkou roli. Skutečně je rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu dříve o necelý jeden rok nebo třeba o čtyři roky. Vzhledem k tomu, že Váš manžel odešel do předčasného důchodu před třemi roky, tak mohl skutečně ještě odejít do předčasného důchodu dříve o čtyři roky před dosažením řádného důchodového věku. Před třemi roky přitom platilo, že výpočet předčasného důchodu o necelý rok dříve byl relativně výhodný a rozdíl oproti případnému řádnému starobnímu důchodu nebyl vysoký. Navíc v roce 2022 proběhly dvě mimořádné valorizace a v roce 2023 jedna mimořádná valorizace, přičemž všechny tyto valorizace zvýšily Vašemu manželovi měsíční částku důchodu.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

Hlavním důvodem jsou vyšší příjmy manžela

V praxi skutečně může nastat, že předčasný důchod může být vyšší než řádný starobní důchod někoho jiného. Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci přestávají dříve pracovat, tak zpravidla nemají vyšší dobu pojištění než občané, kteří odchází až do řádného starobního důchodu, takže hlavním důvodem jsou vyšší rozhodné příjmy během produktivního života.

Závěrem

Neznám detailně Váš průběh pojištění ani průběh pojištění Vašeho manžela, takže Vám nejsem schopen říci, zdali Vám byl starobní důchod vypočten správně. Obecně však skutečně mohla nastat situace, že Váš manžel má vyšší předčasný důchod než Vy řádný starobní důchod. Čím dříve přitom odešel do předčasného důchodu před dosažením řádného důchodového věku, tím vyšší příjmy oproti Vám musel v produktivním věku mít, aby tomu tak bylo.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí