Poradna: Sestra byla dlouho v domácnosti, bude mít důchod?

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Radana: Švagr měl v práci hezké peníze, a tak sestra byla dlouhodobě v domácnosti, aby se hlavně starala o děti. Jak to bude mít s důchodem, když důchodového věku dosáhne za necelých šest let?

Dle aktuálně platné legislativy platí, že nárok na řádný starobní důchod vzniká v případě dosažení řádného důchodového věku a získání minimální doby pojištění, která činí 35 let. Pro přiznání předčasného důchodu bude nutné od podzimu příštího roku získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Bez získání minimální doby pojištění nelze starobní důchod dostávat. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění.

Náhradní doba pojištění při péči o děti

Jako náhradní doba pojištění se započítává péče o děti pouze do dosažení 4 let věku. V případě, že byla Vaše sestra dlouhodobě v domácnosti a nesplňovala žádnou z jiných podmínek pro hodnocení daného období jako náhradní doby pojištění (např. péči o závislou osobu), tak může mít problémy se získáním minimální doby pojištění pro přiznání starobního důchodu.

Dobrovolné důchodové pojištění

Řešením v těchto případech může být dobrovolné důchodové pojištění, zpětná účast je však omezena. Bez časového omezení lze formou dobrovolného důchodového pojištění dopojistit období evidence na úřadu práce, které se již nezapočítává jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let lze započítat maximálně jeden rok.

Závěrem

Vaše sestra by si měla co nejdříve zjistit svoji skutečnou dobu pojištění. V případě nedostatečné doby pojištění může být řešením uváděné dobrovolné důchodové pojištění. Popřípadě bude muset odejít do důchodu později, když dle § 29 zákona o důchodovém pojištění vzniká nárok na starobní důchod o 5 let později než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození, jestliže je získána doba pojištění nejméně v rozsahu 20 let.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí