Uplatňování daňového odpočtu

štítky Daně Penze přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Mezi nezdanitelné položky snižující roční daňový základ patří i penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Kdo daňový odpočet využije a kdo nikoliv?

Snížení daňové povinnosti formou spoření na důchod lze, stejně jako u ostatních nezdanitelných položek dle § 15 zákona o dani z příjmu, využít až za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Během roku si nelze daňovou povinnost formou nezdanitelných položek snižovat.

Postup zaměstnance a OSVČ

Pro snížení ročního daňového základu formou vlastního spoření na penzijní produkty musí zaměstnanci doručit mzdové účetní zpravidla koncem ledna potvrzení od příslušné penzijní společnosti. Osoby samostatně výdělečně činné přikládají toto potvrzení přímo k daňovému přiznání.

Zaměstnanci a daňová vratka

Při uplatnění daňového odpočtu formou daňového odpočtu vlastních vkladů na penzijní produkty při splnění zákonných podmínek obdrží zpravidla zaměstnanci po provedení ročního zúčtování daně daňovou vratku, za předpokladu, že zaplacené zálohy během roku byly vyšší než vypočtená roční daňová povinnost. O daňovou vratku mají zaměstnanci následně vyšší čistou měsíční mzdu po provedeném ročním zúčtování daně.

Paušalisté daňový odpočet nevyužijí

Osoby samostatně výdělečně činné plnící si svoji daňovou povinnost platbou měsíční paušální daně, v jejíchž výši je zohledněna daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění, si spořením na důchod roční daň z příjmu nesníží. Paušalisté mají daňovou povinnost splněnu měsíčními platbami paušální daně a žádné slevy nebo odpočty již nečerpají a nevyužívají.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí