Zapojení zaměstnavatele do spoření na důchod

štítky Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Úloha vlastního finančního zabezpečení na důchod bude v příštích letech hrát ještě vyšší roli, než je tomu v současnosti. Jednou z možností, jak si mohou zaměstnanci zvýšit vlastní finanční polštář na penzi je zapojení zaměstnavatelů do spoření.

Zaměstnavatelé mohou zaměstnancům samozřejmě libovolně přispívat na různé finanční produkty. Penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření jsou však legislativou podporovány i formou daňového osvobození pro příspěvky zaměstnavatele.

Limit pro daňové osvobození

Do souhrnného ročního státního příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci na vybrané produkty (patří zde i smlouvy o životním pojištění) ve výši 50000 Kč je příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmu, sociálního pojištění i zdravotního pojištění. Zaměstnavatelé mohou samozřejmě přispívat zaměstnanci i více, částka nad limit však již podléhá klasickému zdanění.

Kolik ušetří zaměstnavatel a zaměstnanec?

Zapojení zaměstnavatele do spoření na penzi je výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance.

  • V případě zvýšení hrubé mzdy o 1000 Kč totiž stoupnou mzdové náklady zaměstnavatele o 1338 Kč, neboť musí z vyšší hrubé mzdy odvést i sociální pojištění (24,8 %) a zdravotní pojištění (9 %). Při zaslání částky 1000 Kč na „penzijní“ smlouvu jsou náklady zaměstnavatele 1000 Kč, neboť příspěvek je do limitu na straně zaměstnavatele osvobozen od pojistného.
  • Jestliže zaměstnavatel zvýší zaměstnanci hrubou mzdu o 1000 Kč, tak z této částky v roce 2023 obdrží na účet jenom 740 Kč, protože z této částky je odvedena daň z příjmu (15 %), sociální pojištění (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %). Když však zaměstnanec obdrží tuto částku na „penzijní“ smlouvu, tak z příspěvku neplatí žádné daně.

Práce pro dva zaměstnavatele

Někteří zaměstnanci pracují současně pro více zaměstnavatelů. Daňový limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na státem podporované finanční produkty se přitom vztahuje na každého zaměstnavatele zvlášť. Zaměstnanci pracující současně pro více zaměstnavatelů, tak mohou do limitu čerpat tento daňově zvýhodnění benefit od všech zaměstnavatelů.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí