Poradna: Podnikající zaměstnanec a paušální daň

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Ema: Ke svému hlavnímu zaměstnání si chci začít přivydělávat jako OSVČ. Nechci mít moc administrativních starostí a chci platit paušální daň. Jaké pro mě platí podmínky?

Při vstupu do režimu paušální daně se jednou měsíční platbou platí daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. V roce 2023 jsou tři režimy paušální daně podle konkrétní situace. Vy si však nemůžete svoje daňové povinnosti z výkonu samostatné výdělečné činnosti plnit platbou měsíční paušální daně. V případě, že má OSVČ i příjmy podléhající zálohové dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, tak nemůže vstoupit do režimu paušální daně.

Zákonná úprava

Zákonné podmínky pro možnost využití paušální daně jsou uvedeny v § 7a zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Dle zaslaných údajů nebudete splňovat podmínku uvedenou v odstavci 1), písmene b) předmětného paragrafu a nemůžete tedy využít režimu paušální daně.

Daňové přiznání a vyplnění přehledů

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti tak budete muset vyplnit daňové přiznání a přehledy pro příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Výdaje budete moci uplatnit ročním výdajovým paušálem nebo povedete daňovou evidenci. V daňovém přiznání budete uvádět nejenom příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti, ale rovněž ze zaměstnání (závislé činnosti), od zaměstnavatele budete tedy potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech. Do přehledů budete uvádět pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí