Podrobnější úprava dohody o provedení práce

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Vzhledem k legislativním změnám účinným od října bude většina zaměstnavatelů upravovat své vzory dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Zvyšuje se totiž jejich informativní povinnost.

Na základě dohody o provedení práce je stále možné pracovat maximálně 300 hodin za rok pro jednoho zaměstnavatele a dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně. Od října letošního roku je v zákoníku práce nový paragraf, a sice 77a), kde je uvedeno, že neobsahuje-li dohoda o provedení práce (nebo dohoda o pracovní činnosti) taxativně vyjmenované skutečnosti, tak je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich informovat, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode den započetí výkonu práce.

Vybrané informace

Ve výše uvedeném paragrafu najdeme právo zaměstnance např. na tyto informace: výměře dovolené a způsobu určování délky dovolené, době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána, odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje, předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden a o způsobu rozvržení pracovní doby, kolektivních smlouvách, odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměn. Většina zaměstnavatelů bude tyto rozhodné skutečnosti uvádět přímo do sjednané dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Minimální hodinová mzda

I na práci konanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti platí pravidla o minimální mzdě a zákonné změny ohledně příplatků za práci o víkendu. I zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce mají nově nárok na volno z důvodu zákonných překážek v práci (např. návštěva lékaře).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí