Poradna: Předdůchodový věk a pracovně-právní problémy v práci

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Milena: Nárok na důchod mám až v červenci 2025. Nyní jsem vedoucí střediska, ale aktuálně na nemocenské. Zaměstnavatel mě chce přeřadit na jinou pozici, případně mě propustit, ale bez nároku na odstupné. Může mi změnit pozici? Jak je to s odstupným? Jaké podmínky pro mě platí při odchodu do důchodu?

Dle § 40 zákoníku práce v platném znění platí, že "obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně" a dále platí, že "konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně". Jednotlivé případy jsou následně uvedeny v § 41 zákoníku práce. V tomto paragrafu je mimo jiné jako důvod uveden: pozbytí dlouhodobé způsobilosti konat dále dosavadní práci podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Nárok na odstupné

V případě, že od zaměstnavatele obdržíte výpověď pro důvody, na kterých nenesete vinu, např. právě nadbytečnost dle § 52, písmeno c) zákoníku práce, potom Vám náleží odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce.

Případné pracovně-právní spory se zaměstnavatelem Vám doporučuji řešit s právníkem.

Volba předčasného důchodu

Odchod do předčasného důchodu je vhodné si pečlivě rozmyslet. U předčasných důchodů neexistuje univerzální optimální datum odchodu do důchodu, situace je u každého občana odlišná. Záleží na zdravotní, rodinné, finanční či majetkové situaci. Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a získáním nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.

Snížení atraktivity předčasných důchodů

Aktuálně připravované legislativní změny počítají se snížením atraktivity předčasných důchodů od podzimu (pravděpodobně od září, záleží na průběhu legislativního procesu). Změny počítají s vyšším krácením za předčasnost u předčasných důchodů, odchodem do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku a omezením valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Pokud projdou legislativní změny úspěšně legislativním procesem, potom bude výpočet předčasného důchodu dle stávajících podmínek značně výhodnější než po účinnosti změn.

Zohlednění mimořádné valorizace z června

Při odchodu do předčasného důchodu před případnou účinností legislativních změn byste měla mít i jako předčasný důchodce nárok na plné valorizace. Např. mimořádná červnová valorizace nebude přímo zohledněna při výpočtu státního důchodu v roce 2024. Přesné parametry pro výpočet státního důchodu v roce 2024 nejsou v tuto chvíli známé, budou k dispozici pravděpodobně v září.

Omezení výdělečné činnosti v předčasném důchodu

Na doplnění uvádím, že příjemce předčasného důchodu nemůže pobírat podporu v nezaměstnanosti a příjemce předčasného důchodu nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Výdělečná činnost předčasného důchodce je tedy omezena.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí