Mateřská a rodičovská pro tatínky

štítky Pojištění Sociální dávky přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek mohou i tatínci čerpat mateřskou a následně rodičovský příspěvek. Mateřskou však mohou začít tatínci pobírat nejdříve po šestinedělí.

Souhrnná výše rodičovského příspěvku je stejná, ať už ho čerpá rodič s vyššími příjmy nebo rodič s nižšími příjmy. Na jedno dítě činí souhrnný rodičovských příspěvek 300000 Kč a na více dětí (vícečetný porod) potom 450000 Kč. Rodiče mají možnost si upravit délku pobírání rodičovského příspěvku a tím i měsíční výši. Rodičovskou dovolenou v souladu se zákoníkem práce mohou čerpat oba rodiče, ale rodičovský příspěvek náleží vždy pouze jednou.

Podmínky mateřské pro tatínky

V praxi čerpají mateřskou a následně jsou na rodičovské dovolené tatínci v případě, že jejich manželka či přítelkyně má značně vyšší příjmy než oni a pro rodinný rozpočet by to znamenalo velký zásah, pokud by na mateřské zůstala maminka. Zatímco na rodičovský příspěvek má otec nárok vždy, stejně jako matka, tak u mateřské tomu tak není. Otec musí splnit podmínku pojištění. V posledních dvou letech musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 270 dní a současně musí být splněna účast na pojištění v den nástupu na mateřskou.

Písemná dohoda mezi rodiči

Otec dítěte může čerpat mateřskou, ale až po šestinedělí, v prvních šesti týdnech čerpá mateřskou matka. Otec však mohl v daném období čerpat dvoutýdenní otcovskou. Otec dítěte tedy čerpá při splnění podmínky pojištění mateřskou od 7. týdne do 28. týdne a následně potom rodičovský příspěvek. Podmínkou pro nárok na mateřskou pro otce dítěte je však sepsání písemné dohody, např. přímo na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Petr Gola

Další články k tématu Dávky pro tatínky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí