Poradna: OSVČ v invalidním důchodu

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Ilona: Pobíráním invalidní důchod a pracuji na DPP do 10 tisíc měsíc. Vzhledem k rostoucím cenám uvažuji, že bych si okrajově přivydělávala ještě fotografováním. Lze fotografovat na DPP či jakou formou? Jak je to s daní z odměny? Odvádí to ten, kdo si mě objedná?

Uzavřít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu nebo některou z pracovních dohod (dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti) můžete. V takovém případě bude za Vás zaměstnavatel odvádět z hrubé mzdy nebo hrubé odměny daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění v souladu s platnou legislativou. Přesný výpočet bude záviset na výši hrubé mzdy či hrubé odměny. I invalidní důchodci mohou mít souběžně uzavřeno více pracovních dohod s různými zaměstnavateli.

OSVČ si samy vyřizují daňové záležitosti

V případě, že však chcete fotografické služby nabízet svobodně více zákazníkům a být svým vlastním pánem, potom je nutné takovou činnost vykonávat prostřednictvím výkonu samostatné výdělečné činnosti. V případě fotografických služeb se jedná o volnou živnost. V případě, že byste fotografické činnosti vykonávala jako OSVČ, potom byste si všechny daňové povinnosti musela řešit sama, objednatel Vašich služeb by za Vás daňové záležitosti nevyřizoval.

Výkon vedlejší činnosti

Na doplnění uvádím, že v případě výkonu samostatné výdělečné činnosti v důchodu by se jednalo o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, která je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění zvýhodněna, když nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí