Poradna: Jaký vliv má můj nízký věk na invalidní důchod?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Václav: Je mi pouze 31 let a kvůli zdravotním problémům jsem si požádal o invalidní důchod. Mám obavy, že i když mi bude přiznán, tak bude velmi nízký, protože mám nízký věk. O kolik se mi sníží z důvodu nízkého věku měsíční důchod?

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na třech základních vstupních parametrech: výši osobního vyměřovacího základu, získané době pojištění a přiznaném stupni invalidity. Věk žadatele o invalidní důchod není přímo ve výpočtové formuli důchodu zastoupen. To znamená, že Vám může být přiznán vyšší invalidní důchod než mají někteří 50letí žadatelé o invalidní důchod. Nemusíte mít tedy strach, že z důvodu Vašeho věku budete mít nějaký nevýhodný výpočet invalidního důchodu.

Blíže k jednotlivým parametrům výpočtu

  • Vaším osobním vyměřovacím základem bude zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky před přiznáním invalidity.
  • Do získané doby pojištění se započítá nejenom získaná doba pojištění, ale i tzv. dopočtená doba pojištění, tj. do důchodového věku bezdětné ženy stejného ročníku narození, v některých případech se dopočtená doba pojištění krátí.
  • Stupeň invalidity záleží na posouzení posudkového lékaře. V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Čím vyšší stupeň invalidity, tím vyšší invalidní důchod.

Praktický příklad

Pan XY má osobní vyměřovací základ 40000 Kč a včetně dopojištěné doby pojištění získal 46 let pojištění. Dle výpočtové formule roku 2023 by měl invalidní důchod prvního stupně 9452 Kč, druhého stupně 12158 Kč a třetího stupně 20276 Kč.

TIP: Výpočet invalidního důchodu

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí