Poradna: Předdůchod a evidence na úřadu práce

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Rostislav: Od začátku ledna jsem v předdůchodu a přitom registrován na úřadu práce, kde mi začínají nabízet volná pracovní místa. Může mě při odmítnutí práce vyřadit ÚP z evidence, když jsem v předdůchodu?

Během pobírání předdůchodu je možné pobírat současně i podporu v nezaměstnanosti, pokud jsou splněny podmínky pro její přiznání. Souběh předdůchodu a podpory v nezaměstnanosti je tedy možný, současně Vás však "status předdůchodce" nezbavuje povinností vůči úřadu práce.

Vyřazení z evidence úřadu práce

Jako předdůchodce můžete být vyřazen z evidence úřadu práce za stejných podmínek jako ostatní uchazeči. Úřad práce Vás tedy může vyřadit z evidence, pokud odmítnete vhodné zaměstnání a nebudete k tomu mít vážné důvody.

Co je to vhodné zaměstnání?

Vhodné zaměstnání je definováno v § 20 zákona o zaměstnanosti, tj. zejména odpovídá zdravotní způsobilosti, pokud možno kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

Jaké jsou vážené důvody pro odmítnutí zprostředkovaného zaměstnání?

Vážné důvody pro odmítnutí vhodného zaměstnání jsou definovány v § 5 zákona o zaměstnanosti, např. zdravotní důvody, péče o závislou osobu, vážné osobní důvody (etické, mravní, náboženské) hodné zvláštního zřetele.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí