Poradna: Vdovský důchod po bývalém manželovi

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Monika: S manželem jsme spolu byli v manželství téměř 30 let a vychovali jsme spolu tři děti. Před dvěma roky jsme se rozvedli. Mám nárok na vdovský důchod po bývalém manželovi?

Ze zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění dle § 49 vzniká nárok na vdovský důchod při splnění zákonných podmínek pouze po zemřelém manželovi. Z důvodu rozvodu před dvěma lety Vám tedy nárok na vdovský důchod nevzniká. Počet společně strávených let v manželství a počet vychovaných dětí není v těchto případech rozhodující. Vdovský důchod po zemřelém bývalém manželovi tedy dostávat na účet nemůžete.

Nové manželství

Na doplnění uvádím, že jestli Váš bývalý manžel vstoupil od rozvodu do nového manželství, tak nárok na vdovský důchod po něm bude mít jeho nová manželka, i když by v takovém případě jejich manželství trvalo výrazně méně než Vaše manželství a neměli spolu žádné dítě.

Sirotčí důchod

Po zemřelém otci vzniká nárok na sirotčí důchod dětem, bez ohledu na skutečnost, zdali se rodiče rozvedli či nikoliv. Ze zákona náleží sirotčí důchod pouze nezaopatřenému dítěti (nejčastěji splněno v případě studia) a nejdéle do 26 let věku. Pokud Vaše děti splňují podmínku pro přiznání sirotčího důchodu, tak si o něj musí požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí