Poradna: Výpočet důchodu v únoru 2023

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Ludvík: V únoru příštího roku mohu odejít do starobního důchodu. Vzhledem k dvojímu zvyšování důchodu v letošním roce mám obavy, zdali na tom nebudu finančně hůře, než při odchodu do důchodu v roce 2022.

Výpočtová formule důchodu v roce 2023 není v tuto chvíli známá. Obecně platí, že měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých letech a výši osobního vyměřovacího základu, kterým je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2022.

Výše koeficientů a redukčních hranic

Příjmy v jednotlivých letech se budou přepočítávat na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Osobní vyměřovací základ se bude následně redukovat, přičemž v první redukční hranici se bude započítávat ze 100 % a v druhé redukční hranici z 26 %. Přepočítací koeficienty a částky redukčních hranic budou známé pravděpodobně koncem září. Výpočtová formule důchodu je každoročně odlišná a v tuto chvíli si nemůžete provést ani orientační výpočet starobního důchodu.

Řádný důchod je výhodnější

Mimořádné valorizace důchodu však budou ve výpočtové formuli důchodu zohledněny a současně platí, že řádný důchod bývá vyšší než předčasný důchod. Přepočítací koeficienty v roce 2023 budou vyšší než v roce 2022, a proto vstupní osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 bude vyšší než případný osobní vyměřovací základ při výpočtu předčasného důchodu v roce 2022.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí