Poradna: Mzda pro důchod

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Anna: Příští rok půjdu do důchodu, a tak by mě zajímalo, jakou mzdu (zdali superhrubou za minulé roky) si mám zadávat do důchodové kalkulačky, děkuji.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno v letech 1986 až 2022 sociální pojištění. Rozhodné příjmy za každý rok (tj. roční vyměřovací základ) se následně přepočte příslušným koeficientem zohledňujícím inflaci na současnou úroveň. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná měsíční mzda za odpracované roky, která je jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet sociálního pojištění.

Odvod sociálního pojištění

Sociální pojištění se odvádí z hrubé mzdy. U zaměstnanců je proto roční vyměřovací základ roven roční hrubé mzdě. Přestože v minulých letech byl v Česku zaveden institut superhrubé mzdy, což byla hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance, tak do výpočtu důchodu se uvádí vždy hrubá mzda. Superhrubá mzda sloužila pouze pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění se vždy platilo z hrubé mzdy. Pro výpočet důchodu je tedy rozhodující částka, jaká se zaplatila v produktivním věku na sociálním pojištění a nikoliv částka, která se zaplatila na dani z příjmu fyzických osob.

OSVČ uvádí vyměřovací základ

Za případný rok výkonu samostatné výdělečné činnosti se uvádí roční vyměřovací základ, což je částka, ze které bylo daný rok vypočteno sociální pojištění a tato částka je uvedena v přehledu o příjmech a výdajích za příslušné roky.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí