Poradna: Snížení zdravotního pojištění

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Patrik: Necelých deset let podnikám, a přitom jsem nebyl nemocný. Musím pořád platit zdravotní pojištění? Neplatí pro mě nějaká sleva nebo tak něco, když chodím pouze na preventivní prohlídky?

Systém zdravotního pojištění je založen na principu solidarity, kdy nikdo dopředu nemůže vědět, zdali nebude potřebovat finančně nákladnou zdravotní péči. Proto všichni pojištěnci s trvalým pobytem v Česku musí platit zdravotní pojištění. Výjimku mají pouze státní pojištěnci (např. penzisté, studenti…), za které platí zdravotní pojištění stát.

Vyhnout se platbě zdravotního pojištění tedy není možné a ani nelze při výpočtu zdravotního pojištění uplatňovat nějaké slevy, odpočty nebo výhody. Přestože jste tedy nečerpal mimo preventivních prohlídek jinou lékařskou péči, tak nemůžete platit nižší zdravotní pojištění.

OSVČ = 13,5 % z vyměřovacího základu

Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí za příslušný rok na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Pokud je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, potom se roční zdravotní pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu. Během roku musí být placeny i měsíční zálohy odpovídající dosaženému zisku, vždy alespoň v minimální výši.

Pro výpočet zdravotního pojištění není navíc stanoven žádný strop nebo maximální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se odvádí i z velmi vysokých zisků. Efektivní sazbu zdravotního pojištění mají všechny OSVČ, u kterých se roční zdravotní pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu, stejně vysokou. Při výpočtu z minimálního vyměřovacího základu je efektivní sazba zdravotního pojištění ještě vyšší.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí