Zahájení podnikání a povinné pojistné

přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Někteří absolventi zahájí po úspěšném ukončení studia samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné počítat s povinnými měsíčními platbami na pojistném.

Při zahájení samostatné výdělečné činnosti se daň z příjmu doplatí jednorázově až po odevzdaném daňovém přiznání. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být vždy placeny zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti se platí měsíční zálohy v minimální výši. Záloha na zdravotním pojištění je splatná do 8 dne následujícího měsíce a záloha na sociálním pojištění se platí za daný měsíc během příslušného měsíce.

Nemůže vzniknout přeplatek

Při platbě minimálních měsíčních záloh na sociálním pojištění a zdravotním pojištění nemůže vzniknout přeplatek na pojistném. Během roku 2022 nemohou být totiž zaplaceny vyšší zálohy, než odpovídá ročnímu pojistnému. Minimální sociální pojištění a zdravotní pojištění musí být zaplaceno i při ztrátě.

Minimální měsíční platby

V roce 2022 činí minimální měsíční sociální pojištění 2841 Kč a minimální zdravotní pojištění 2627 Kč měsíčně. Sociální pojištění se zasílá na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Na trhu aktuálně působí sedm zdravotních pojišťoven a výběrem zdravotní pojišťovny nemohou OSVČ ušetřit na pojistném. Minimální zdravotní pojištění je u všech zdravotních pojišťoven stejně vysoké.

Jak vysoký je nedoplatek?

Pokud se absolventovi finančně daří již v prvních měsících od zahájení samostatné výdělečné činnosti, tak mu za rok 2022 vznikne nedoplatek na zdravotním pojištění a sociálním pojištění, neboť v těchto případech je roční pojistné vypočteno ze skutečného vyměřovacího základu. Nedoplatky se následně uhradí do 8 dní od odevzdání přehledů za rok 2022. Po odevzdání přehledů za rok 2022 je potom nutné počítat s vyššími měsíčními platbami na sociálním a zdravotním pojištění, a to v závislosti na dosaženém zisku.

Petr Gola

Další články k tématu První zaměstnání

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí