Odložení nároku na podporu

štítek Sociální dávky přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek mají občané v evidenci na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti během podpůrčí doby. Kdy se však podpora v nezaměstnanosti nepobírá ihned od prvního měsíce?

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku. Občané do 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let potom po dobu 8 měsíců a občané starší 55 let mohou dostávat podporu v nezaměstnanosti až 11 měsíců. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká při získání doby pojištění alespoň v rozsahu12 měsíců v posledních dvou letech.

Obdržení odstupného

Zaměstnanci, kteří obdrželi od zaměstnavatele výpověď, na které nenesou vinu v souladu se zákoníkem práce, mají při splnění podmínek uvedených v § 67 zákona o dani z příjmu nárok na odstupné. Výše odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trval déle než dva roky, potom činí základní odstupné trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. V případě, že se zaměstnanec, který obdržel odstupné, registruje na úřadu práce, tak má nárok na podporu v nezaměstnanosti až právě po uplynutí příslušného počtu měsíců, za které náleželo odstupné.

Praktický příklad

Pan Martin (37 let) obdržel tříměsíční odstupné a ihned se registroval na úřadu práce. Nárok na podporu v nezaměstnanosti bude mít až od čtvrtého měsíce v evidenci na úřadu práce. Jestliže si najde práci dříve, tak tedy podporu v nezaměstnanosti neobdrží. Z důvodu obdržení odstupného se však podpůrčí doba nezkracuje. Pokud si pan Martin práci nenajde, potom bude dostávat podporu v nezaměstnanosti od čtvrtého měsíce do devátého měsíce, celkem tedy ve standardním rozsahu 5 měsíců pro lidi mladší 50 let.

Petr Gola

Další články k tématu Evidence na úřadu práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí