Jak darovat nemovitost a zajistit si v ní právo dožití?

štítky Právo Příběhy čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Máme jednoho vnuka a v rodině jsme se dohodli, že dům, ve kterém bydlíme, po naší smrti připadne jemu. Chceme zjednodušit dědické řízení a mít v tomto jasno, proto jsem se rozhodli mu dům darovat již nyní.

Josef (78) a Milena (76): potřebujeme mít jistotu

S vnukem máme krásný vztah. Kolem našeho domu je stále co dělat a na některé práce nám již nezbývají síly. Vnuk se vždy ochotně nabídne a pomůže nám. Dům, ve kterém žijeme, má rád a má na něj hezké vzpomínky z dětství. Naše dcera již bydlení zajištěné má a tak jsme se rozhodli, že až tady nebudeme, náš dům bude využívat vnuk. Byli bychom ale daleko jistější, kdybychom měli záruku, že zde budeme moci dožít.

Vše jsme si sepsali do smlouvy

Při darování v přímé linii jsou dary osvobozené od daně z příjmů. S právníkem jsme si tedy sepsali darovací smlouvu, ve které bylo definováno, co darujeme. Dalším dokumentem, na který se darovací smlouva odkazovala, byla smlouva o služebnosti domu (dříve věcné břemeno), která specifikovala právo doživotního a bezplatného užívání. Důležité je, aby se právo dožití vztahovalo na oba manžele. Takže pokud jeden zemře, právo dožití tím druhému z manželů nezaniká. Služebnost je dobré stanovit na dobu neurčitou a bez poskytnutí možnosti výpovědi. Obě smlouvy jsme nechali úředně ověřit a zanést do katastru.

Na co jsme museli myslet

Ve smlouvě o služebnosti domu jsme také specifikovali, že je zřizována bezúplatně, na dobu neurčitou a vztahuje se na služebnost užívání. Týká se celého domu a zahrady. Také jsme se dohodli na tom, že náklady na běžný provoz a údržbu hradíme my. Případné větší investice (například novou střechu) by hradil již vnuk.

Ne vždy je situace takto ideální

V našem případě vše proběhlo bez problémů a dobré vztahy v rodině pokračují. Jsou ale i případy, kdy původní majitelé a nový vlastník v nemovitosti žijí společně a časem se ukáží problémy v soužití, které vedou až k soudním sporům. Je dobré mít tedy pro tyto případy vše, kromě ústní dohody a slibů, také zachycené ve smlouvě.

Co vše se může stát

Život přináší různé situace, kdy se může lišit názor na nutnost oprav a přestaveb, využití zahrady (například v souvislosti s podnikáním nebo zvířaty), stav dřevin. Změny také může přinést nový partner původního majitele, zdravotní komplikace, které mění možnost využívání nemovitosti (například vyhrazená část v patře), domácí mazlíčci v domě, hlučnost. Takových situací může být celá řada a je potřeba myslet na vše.

Služebnost může být i za úplatu

V případě, že se právo služebnosti zřizuje za úplatu, můžete předejít případným problémům i tak, že si předem domluvíte a do smlouvy zanesete, co se bude dít, pokud se rozhodnete, že již v nemovitosti právo dožití nevyužijete. V tomto případě je možné se dohodnout na dodatečné úplatě za předčasné ukončení služebnosti.

Alena Ludvíková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí