Jednorázový bonus pro OSVČ

štítky Daně Koronavirus přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Většina osob samostatně výdělečně činných nemůže během nouzového stavu vykonávat svoji činnost, což má samozřejmě silně negativní finanční důsledky.

Jednou z finančních pomocí OSVČ je plánovaný jednorázový finanční bonus ve výši 25000 Kč. V případě úspěšného legislativního procesu budou moci OSVČ o tuto jednorázovou platbu žádat na finančním úřadu.

Jaké podmínky je nutné splnit?

Původní návrh počítal s tím, že nárok na výplatu jednorázového daňového bonusu budou mít OSVČ, které byly zasaženy epidemií koronaviru takovým způsobem, že v měsících leden až březen 2020 poklesly jejich příjmy oproti lednu až březnu roku 2019 o 10 %, přičemž bylo nutné mít za daný rok daňově uznatelné příjmy alespoň ve výši 180000 Kč. Poslední návrh počítá s tím, že nárok na jednorázový bonus budou mít všechny OSVČ, výjimkou jsou např. zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností.

Sociální a zdravotní pojištění se neplatí

Z obdrženého jednorázového daňového bonus se nebude platit sociální pojištění ani zdravotní pojištění. O nárok na bonus však bude nutné požádat nejpozději do konce června 2020. Samotná administrativa spojená s žádostí o výplatu jednorázového daňového bonusu by měla být velmi jednoduchá.

OSVČ mohou čerpat i ošetřovné

Standardně náleží ošetřovné při splnění zákonných podmínek pouze zaměstnanci a OSVČ nemají na ošetřovné nárok ani v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. Vlivem epidemie bodu moci „ošetřovné“ čerpat i OSVČ, přičemž částka ošetřovného bude pro OSVČ jednotná ve výši 424 Kč za každý den. Žádost o ošetřovné se zasílá na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Petr Gola

Další články k tématu Koronavirus a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí