Daňové přiznání do 1. 7. 2020

štítky Daně Koronavirus přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Standardní termín pro podání daňového přiznání je do 1. dubna. V důsledku aktuální situace ohledně koronaviru však MF umožnilo bez sankcí podat daňové přiznání do 1. července.

Povinnost podat daňové přiznání se netýká pouze osob samostatně výdělečně činných, ale i např. zaměstnanců pracujících pro dva zaměstnavatele současně, zaměstnanců se zdanitelnými příjmy dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu vyššími než 6000 Kč. V praxi tedy podávají daňové přiznání i penzisté nebo studenti se zdanitelnými příjmy. Možnost podat daňové přiznání později vzhledem k složité situaci řada daňových poplatníků vítá.

Termín se neposunul, pouze nejsou sankce

Legislativou nedošlo ke změně termínu pro odevzdání daňového přiznání, ale bude prominuta pokuta za opožděné podání a úroky z prodlení nejdéle do 1. července, což v praxi tedy znamená možnost odevzdat daňové přiznání o tři měsíce později bez jakýchkoliv sankcí. K využití možnosti podat daňové přiznání není potřeba vyplňovat žádné speciální doklady. Hlavní motivací pro možnost podat daňové přiznání později je zamezení vyšší koncentrace osob na finančních úřadech. Vhodné je přesto podávat daňové přiznání jinou formou než osobně, např. elektronicky.

Neplatí se červnová záloha

K vylepšení cash-flow v aktuálně složitých ekonomických podmínkách pro OSVČ a firmy pomůže neplacení plateb červnových záloh na dani z příjmu. Samotná daň se tímto opatřením nepromíjí, pouze dochází k odložení platby, což v předprázdninovém období zlepší tolik zkoušený finanční tok živnostníků a firem.

Pozastavení EET

Během stavu nouze a v následujících třech měsících je přerušena povinnost EET, současně došlo k odložení poslední vlny EET. Podnikatelé, kterých se tedy poslední vlna EET týká, mají prozatím jistotu, že tato povinnost bude zavedena, jakmile dojde ke zlepšení pro byznys nepříznivé situace.

Petr Gola

Další články k tématu Koronavirus a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí