Rozdíl mezi zkráceným úvazkem a dohodou

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pro studenty není jedno, zdali si ke studiu přivydělávají na zkrácený úvazek nebo na některou z pracovních dohod. Každá varianta má své výhody. Jak je to z daňového pohledu? Kdy lze čerpat nemocenské dávky a která práce pozitivně ovlivňuje výši důchodu?

Studenti, kteří chtějí pravidelně pracovat, mohou současně pracovat pro více zaměstnavatelů. Pro některého např. na dohodu o provedení práce, pro jiného na dohodu o pracovní činnosti a pro dalšího na zkrácený úvazek. Studenti nejsou omezeni výší výdělku nebo počtem úvazků. Záleží na jejich znalostech, dovednostech, schopnostech a časových možnostech.

Neplacení pojistného

Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 2 999 Kč a méně. Ze zkráceného úvazku se sociální pojištění i zdravotní pojištění platí vždy, není žádný limit pro neplacení. Studenti mají vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny, neboť jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci, proto příjem nepodléhající platbě zdravotního pojištění je pro ně z finančního hlediska přínosný.

Uplatnění daňových slev

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob lze uplatnit daňovou slevu na poplatníka v měsíční částce 2 070 Kč a slevu na studenta v částce 335 Kč při práci na zkrácený úvazek i při práci na některou z pracovních dohod. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Při práci pro více zaměstnavatelů současně lze tyto daňové slevy uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.

Výhody placení pojistného

Doba studia nezakládá účast na nemocenském pojištění a nepatří mezi náhradní dobu pojištění pro důchodové účely. Pro studenty je výhodná práce, ze které se platí sociální pojištění, s ohledem na případnou možnost čerpání nemocenských dávek (tedy i mateřské) a výši státního důchodu (starobního i invalidního). Práce na zkrácený úvazek zakládá účast na pojištění vždy, práce na některou z pracovních dohod pouze, když vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu Práce při studiu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí