Nárok studentů na nemocenskou

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

I pracující studenti mohou v případě delší nemocnosti pobírat nemocenskou, která náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Podmínkou je výkon práce zakládající účast na nemocenském pojištění, zjednodušeně řečeno se musí ze mzdy nebo odměny odvádět sociální pojištění.

Doba studia nezakládá účast na pojištění. Během studia lze tedy pobírat nemocenskou nebo mateřskou pouze při splnění podmínky pojištění. Pro přiznání nemocenské není potřeba splnit žádnou minimální dobu pojištění, stačí být nemocensky pojištěn. V případě pracovní neschopnosti náleží nemocenská až od 15. kalendářního dne. Naproti tomu pro jinou dávku nemocenského pojištění mateřskou je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.

Praktický příklad 1)

Student VŠ Karel pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 10 000 Kč. Přestože tedy hrubá měsíční mzda studenta Karla nedosahuje ani minimální mzdy, tak v případě pracovní neschopnosti vznikne Karlovi nárok na nemocenskou. Ze zkráceného úvazku se platí sociální pojištění vždy a zkrácený úvazek tedy zakládá vždy účast na nemocenském pojištění.

Praktický příklad 2)

Studentka Klára pracuje po celý rok 2019 pro zaměstnavatele XY na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 15 000 Kč. Studentka Klára bude mít v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou. Na dohodu o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Během roku je však možné pracovat pro více zaměstnavatelů a u každého se posuzuje počet odpracovaných hodin zvlášť.

Praktický příklad 3)

Studentka Lucie pracuje současně pro dva zaměstnavatele, pro každého na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Studentka Lucie v případě pracovní neschopnosti nebude mít nárok na nemocenskou, neboť účast na nemocenském pojištění vzniká při hrubé měsíční odměně 10 001 Kč a více. Pro účely účasti na nemocenském pojištění se přitom měsíční odměna posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně, měsíční odměny u různých zaměstnavatelů se tedy pro účast na nemocenském pojištění nesčítají.

Praktický příklad 4)

Student VŠ Pavel pracuje na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 8 000 Kč. Z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 000 Kč a více se platí sociální pojištění a taková činnost zakládá účast na nemocenském pojištění. Student Pavel by měl v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou.

Petr Gola

Další články k tématu Práce při studiu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí