Daňové slevy na děti v roce 2019

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Rodinná politika je velmi důležitá ve všech vyspělých zemích světa. V Česku vždy jeden z rodičů uplatňuje daňové zvýhodnění na děti, které snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a při nižším příjmu vzniká dokonce nárok na daňový bonus.

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu čisté měsíční mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné jednou za rok v daňovém přiznání. Pro rok 2019 se měsíční částka daňového zvýhodnění nemění a činí:

  • 1 267 Kč na první dítě
  • 1 617 Kč na druhé dítě
  • 2 017 Kč na třetí a další dítě

V případě, že je uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu se tedy na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic a ještě se peníze od státu obdrží.

Praktický příklad

Paní Nováková má hrubou mzdu 17 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Jak vysoký měsíční daňový bonus paní Nováková obdrží? Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 34 %).

  • Hrubá mzda 17 000 Kč
  • Superhrubá mzda 22 800 Kč (17 000 Kč × 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)
  • Daň z příjmu 3 420 Kč (22 800 Kč × 15 %)
  • Sleva na poplatníka 2 070 Kč
  • Daň po slevě 1 350 Kč (3 420 Kč – 2 070 Kč)
  • Daňové zvýhodnění 2 884 Kč (1 267 Kč + 1 617 Kč)
  • Daňový bonus 1 534 Kč (2 884 Kč – 1 350 Kč)

Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí paní Nováková nic a ještě obdrží daňový bonus ve výši 1 534 Kč.

Nutné příjmy pro daňový bonus

Za rok 2019 budou mít na roční daňový bonus nárok pouze daňoví poplatníci mající roční rozhodné příjmy alespoň ve výši 80 100 Kč. Oproti roku 2018 se tedy limit zvýšil o 6 900 Kč. Důvodem je zvýšení minimální mzdy, neboť limit je ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k 1. lednu. Mezi rozhodné příjmy se přitom započítávají pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Pasivní příjmy se pro účely nároku na daňový bonus nezohledňují.

Petr Gola

Další články k tématu Novinky roku 2019

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí