Počítejte s povinnou administrativou

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při nástupu nového zaměstnance do práce musí zaměstnavatel plnit své oznamovací povinnosti, např. u zdravotní pojišťovny a OSSZ. Všechny osoby samostatně výdělečné činné si musí samy plnit své oznamovací povinnosti a samy platit veškeré daně.

Zatímco za výpočet daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný jejich zaměstnavatel, tak OSVČ zodpovídají za plnění svých daňových povinností samy. Zaměstnanec se za dobu trvání pracovního poměru nemůže např. stát dlužníkem na zdravotním pojištění. Pokud nemá zaměstnanec jiné zdanitelné příjmy dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu vyšší než 6 000 Kč za rok, tak nemusí podávat daňové přiznání a daňové záležitosti za něj opět vyřídí zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně.

Neplacení pojistného = sankce pro zaměstnavatele

Zaměstnanci musí na zdravotním pojištění odvést za zaměstnance 13,5 % na zdravotním pojištění. Z toho 4,5 % jsou sraženy přímo zaměstnanci z jeho hrubé mzdy a dalších 9 % odvádí zaměstnavatel. Někteří zaměstnavatelé však neplní své zákonné povinnosti a pojistné neplatí. Veškeré sankce jdou však za zaměstnavatelem. Z důvodu neplacení zdravotního pojištění se nemůže stát zaměstnanec dlužníkem na zdravotním pojištění.

Minimální pojistné

Osoby samostatně výdělečně činné si musí všechny administrativní a daňové záležitosti vyřizovat samy. V případě, že se spolehnou na služby účetního nebo daňového specialisty, tak jim platby za tyto služby snižují celkový vlastní zisk. Všechny OSVČ musí vždy minimálně za rok podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledy o příjmech a výdajích. Další daňové povinnosti záleží na tom, zdali je OSVČ plátcem DPH nebo používá auto k výkonu činnosti apod. Každý měsíc musí všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platit měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Výše měsíčních záloh závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha.

Praktický příklad

Paní Sýkorová zahájí v dubnu 2017 samostatnou výdělečnou činnost. V prvním roce zahájení samostatné výdělečné činnosti se platí minimální měsíční zálohy. Do 8. května musí zaplatit minimální zálohu na zdravotním pojištění ve výši 1 906 Kč a do 20. května minimální zálohu na sociálním pojištění ve výši 2 061 Kč.

Neplnění povinností je sankciováno

Jestliže si OSVČ neplní své zákonné povinnosti vůči finančnímu úřadu, místně příslušné OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně, tak musí počítat se sankcemi jako jsou např. pokuty a penále. Pokud nejsou vyměřené sankce dobrovolně uhrazeny, tak jsou tyto pohledávky pověřenými institucemi vymáhány.

Petr Gola

Další články k tématu Povinnosti OSVČ

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí