Nižší nástupní mzdu je dobré brát jako výzvu

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Někteří absolventi jsou již před nástupem do prvního zaměstnání zklamaní, že jejich mzda neodpovídá jejich představám. Nepříjemné pocity se následně negativně odrážejí v jejich pracovním nasazení, vlastní iniciativě a vztahu k ostatním kolegům. Pozitivní přístup zaměstnavatelé časem ocení.

Pracovat za nižší mzdu, než bychom si představovali, není nikdy příjemné. Řešením však v žádném případě není horší pracovní výkon a velká vnitřní nespokojenost. Během zkušební doby sjednávají i úspěšní zaměstnavatelé se zaměstnanci zpravidla nižší mzdu, než se kterou počítají po úplném zapracování. Z pohledu zaměstnavatele je tento postup logický, proč vyplácet vyšší mzdu zaměstnanci, který ještě není plně zapracován a jeho firemní přínos ještě často zdaleka nedosahuje požadovaného potenciálu. Navíc během zkušební doby může být pracovní poměr bez udání důvodu ukončen zaměstnavatelem i zaměstnancem.

Schopným zaměstnancům mzda stoupne

Vedoucí pracovníci velmi pečlivě sledují výkonnost, produktivitu práce a kreativnost svých zaměstnanců. Nejlepším zaměstnancům se přitom snaží v rámci firemní politiky a finanční situace zajistit co nejvyšší mzdové ohodnocení. Pro budoucnost každé úspěšné firmy jsou totiž nejdůležitější její zaměstnanci. Klíčové zaměstnance je proto dobré ve firmě udržet a co nejvíce využít jejich znalostí a dovedeností k firemnímu růstu. Šikovní absolventi mají tedy po uplynutí zkušební doby nebo po odpracování jednoho roku velkou šanci na zvýšení své mzdy. Když ke zvýšení mzdy nedojde, potom mohou hledat jiné uplatněné na pracovním trhu, přičemž s roční praxí mají lepší výchozí pozici než hned po škole.

Nižší mzda v předdůchodovém věku

Pro některé lidi v předdůchodovém věku, kteří obdrželi výpověď, je nepříjemné nastoupit např. tři roky před dosažením řádného důchodového věku do nové práce za nižší mzdu, než na jakou byli po celý produktivní život zvyklí. Raději volí odchod do předčasného důchodu. Čistě z finančního hlediska je však lepší pracovat několik let před odchodem do penze i za nižší mzdu a odejít až do řádného starobního důchodu. Měsíční státní důchod bude v takovém případě výrazně vyšší. Proč? Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých 90 kalendářních dní předčasnosti. Jestliže se odejde do předčasného důchodu, tak se současně získá i nižší doba pojištění, neboť se odpracuje kratší doba. Získaná doba pojištění přitom ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu více než by někteří žadatelé o starobní důchod očekávali. Navíc nižší mzda během např. tří let ovlivňuje měsíční částku státního důchodu méně, než by se na první pohled zdálo, poněvadž při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 se započítávají příjmy z let 1986 až 2016.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí