Spořte si více na penzi prostřednictvím zaměstnavatele

štítek Spoření čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Současná ekonomická situace v Česku je příznivá. Nezaměstnanost v Česku je nejnižší v členských zemí Evropské unie. Zaměstnavatelé zvyšují mzdy svým zaměstnancům. Příští rok se zvyšují daňové úlevy u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Rok 2017 je ideální dobou pro zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní smlouvu zaměstnance.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou oblíbené finanční produkty ke spoření na penzi. Stát oba produkty podporuje formou daňových úlev a měsíčního příspěvku. Čtvrtletně zasílá ministerstvo financí na každou smlouvu státní příspěvek, jehož výše závisí na měsíčním vkladu občana na smlouvu a pohybuje se od 90 Kč do 230 Kč za každý měsíc. Pro čerpání minimální příspěvku je nutné na smlouvu vkládat 300 Kč měsíčně a na maximální státní příspěvek dosáhnou lidé spořící měsíčně na svoji smlouvu alespoň 1 000 Kč. „Daňové úlevy jsou dvojího druhu, první je formou daňového odpočtu a druhá je formou daňového osvobození pro příspěvky zaměstnavatele na smlouvu, obě daňové výhody se přitom od příštího roku zvyšují," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Daňový odpočet za rok 2017

Zatímco státní příspěvek se pro rok 2017 nemění a maximálně může činit 2 760 Kč za rok, tak díky vyšším vkladům na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření bude možné za příští rok zaplatit méně na dani z příjmu. Za rok 2017 bude možné od základu daně odečíst příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření v úhrnu nejvýše o 24 000 Kč. Protože je od základu daně možné odečíst až roční vklady na smlouvu nad 12 000 Kč, tak na maximální daňový odpočet dosáhnou lidé spořící na svoji smlouvu 3 000 Kč měsíčně a více. Každá tisícikoruna daňového odpočtu přitom přináší daňovou úsporu 150 Kč. Daňový odpočet se uplatňuje jednou za rok v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání, vždy je nutné doložit písemné potvrzení od penzijní společnosti. „Lidé spořící měsíčně na svoji smlouvu 3 000 Kč a více zaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2017 o 3 600 Kč méně," vypočítává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Daňové osvobození pro příspěvek zaměstnavatele

V praxi velmi oblíbeným firemním benefitem jsou příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na jeho smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření. Z příspěvku zaměstnavatele do zákonného limitu se totiž neplatí sociální pojištění, zdravotní pojištění ani daň z příjmu. Povinné pojistné neplatí z příspěvku ani zaměstnavatel ani zaměstnanec. Zákonný roční limit pro rok 2017 bude o dvacet tisíc vyšší než za rok 2016 a bude činit 50 000 Kč. Měsíční vklad zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu do částky 4 166 Kč bude osvobozen od všech daní. „Když zaměstnavatel zvýší zaměstnanci hrubou mzdu o 4 166 Kč, tak mu stoupnou mzdové náklady o 5 583 Kč, protože musí ze zvýšené hrubé mzdy zaplatit sociální a zdravotní pojištění, příspěvky zaměstnanci na smlouvu do limitu jsou pro zaměstnavatele výhodnější než zvýšení hrubé mzdy, " doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Ušetří i zaměstnanec

Pokud by se zaměstnanci zvýšila hrubá mzda o 4 166 Kč, potom by mu bylo z této částky sraženo na sociálním pojištění, zdravotním pojištění a dani z příjmu fyzických osob celkem 1 089 Kč. Pokud mu však tuto částku zašle zaměstnavatel na jeho smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spořením, potom zaměstnanec obdrží na svoji smlouvu celou částku. „Vzhledem k nízké nezaměstnanosti a příznivé finanční situaci zvyšují aktuálně zaměstnavatelé svým zaměstnancům mzdy, při jednání o mzdě je dobré projednat právě i zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Tiskové oddělení Dům financí

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí