Čistá mzda může být vyšší než hrubá mzda

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Při uplatnění daňového zvýhodnění může být čistá mzda zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet od svého zaměstnavatele, dokonce vyšší než hrubá mzda sjednaná v pracovní smlouvě. Důvodem je čerpání daňového bonusu od státu.

Na daňový bonus mají nárok zaměstnanci, jejichž vypočtená daň z příjmu fyzických osob je nižší než daňové zvýhodnění uplatněné na děti. Daňový bonus je rozdílem daňového zvýhodnění oproti vypočtené dani z příjmu fyzických osob.

Zaměstnanec čerpající měsíční daňový bonus nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ještě naopak od státu peníze obdrží.

Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. V roce 2015 je daňové zvýhodnění na první dítě 1 117 Kč měsíčně, na druhé dítě však stouplo daňové zvýhodnění na 1 317 Kč a na třetí a další dítě na 1 417 Kč. U dětí s průkazem ZTP/P je daňové zvýhodnění dvojnásobně vysoké.

Kdy se poprvé uplatní daňové zvýhodnění?

Poprvé lze daňové zvýhodnění uplatnit za měsíc, kdy se dítě narodí. Při narození např. 20. února se uplatní daňové zvýhodnění již za měsíc únor. Zaměstnanci pouze předloží mzdové účetní kopii rodného listu dítěte.

Daňový bonus čerpání i občané s vyšší mzdou

Daňové zvýhodnění v Česku je poměrně vysoké. Jedná se o významnou finanční pomoc rodinám s dětmi. Daňový bonus v praxi z důvodu vysokého daňového zvýhodnění nečerpají pouze zaměstnanci s nízkou mzdou, ale i zaměstnanci mající mzdu nepatrně nižší než činí medián mzdy, pokud uplatňují daňové zvýhodnění na dvě a více dětí.

Praktický příklad

Paní Veselá má hrubou měsíční mzdu 19 000 Kč. Paní Veselá uplatňuje daňové zvýhodnění na 3 děti. Jak vysokou bude mít čistou mzdu paní Veselá, kterou obdrží na svůj bankovní účet?

Text Částka
Hrubá mzda 19 000 Kč
Počet dětí 3
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (19 000 Kč × 4,5 %) 855 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (19 000 Kč × 9 %) 1 710 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (19 000 Kč × 6,5 %) 1 235 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (19 000 Kč × 25 %) 4 750 Kč
Superhrubá mzda (19 000 Kč × 1,34)

(zaokrouhleno na sta nahoru)

| 25 500 Kč | | Daň z příjmu fyzických osob (25 500 Kč × 15 %) | 3 825 Kč | | Sleva na poplatníka | 2 070 Kč | | Daňové zvýhodnění | 3 851 Kč | | Záloha na daň z příjmu fyzických osob | 0 Kč | | Daňový bonus 3 851 Kč – (3 825 Kč – 2 070 Kč) | 2 096 Kč | | Čistá mzda (19 000 Kč – 855 Kč – 1 235 Kč + 2 096 Kč) | 19 006 Kč |

vlastní výpočet autora

Paní Veselá obdrží na bankovní účet vyšší částku než je její čistá mzda. Důvodem je uplatnění vysokého daňového zvýhodnění na tři děti a čerpání daňového bonusu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí