I v běžném životě platí "má dáti = dal"

čtení na 2 minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

V účetnictví musí vždy platit „má dát = dal“, stejně tomu však je i v našem soukromém a profesním životě. Kdo chce dostávat, musí umět dávat. Všechny činnosti ovlivňují konečný výsledek a chyby se dají napravit. Pracovní a životní úspěch se skládá z každodenních maličkostí.

Pro mnohé OSVČ je účetnictví nebo daňová evidence nudnou, komplikovanou a nepotřebnou činností. Přitom právě z přesně a zodpovědně vedené povinné administrativy se dají vyčíst velmi důležité informace a najít odpovědi na podnikatelské otázky. Účetnictví nebo daňovou evidenci je tedy potřeba chápat jako našeho pomocníka.

Chyby se dají napravit

Některé zaměstnance nebo živnostníky příliš svazuje možnost udělání chyby, což není dobře. V životě nebo samostatné výdělečné činnosti je to stejné jako ve sportu, kde zpravidla vyhrává fotbalové nebo hokejové mužstvo, které chce více vyhrát než tým, který se bojí prohrát. Chtít vyhrát nebo mít strach z prohry je velký rozdíl. Platí to pro všechny činnosti.

  • I účetnictví, které musí být vedeno přesně a precizně je možné udělat chyby, je však nutné je následně opravit. Stejně tak je možné napravit naše chyby v zaměstnání nebo podnikání. Musíme se však z našich chyb poučit.
  • Nepřesnosti a omyly je možné proměnit v naší výhodu. S dostatkem trpělivosti a výdrže se to povede. Často platí, že chyby na začátku jsou tím nejlepším učitelem. Chybnou účetní operaci totiž v budoucnu neopakujeme.

Přeskočit chybu není možné

Výhodou účetnictví nebo daňové evidence je skutečnost, že se nedají chyby přeskočit a jednoduše začít znovu. Chyby se musí napravit, naučit se napravovat chyby je pro budoucí rozvoj velmi přínosné. Proto je velmi přínosné, když se živnostník přímo osobně podílí na vedení daňové evidence nebo účetnictví a umí pracovat s účetními výkazy. Nutnost opravy chyby je velmi dobrá do osobního života. Umět opravit svoji chybu nás posouvá dál a je to dobrá vlastnost pro mezilidské vztahy i firemní budoucnost. Přeskakování vlastních chyb je snazší, ale škodí našemu rozvoji a růstu.

I drobnosti mají vliv náš byznys

Stejně jako výsledek v účetnictví ovlivňují i drobné nákupy, tak o úspěchu zaměstnance v práci často rozhodují drobnosti. Pochvala, úsměv, příjemné vystupování, to vše ovlivňuje, jak moc dobře se budeme na pracovišti cítit, jak nám kolegové vyjdou vstříc a jak budeme úspěšní. Jestliže chceme dostat pochvalu, tak musíme sami umět pochválit a pomoci. Jak se chováme k ostatním spolupracovníkům, tak se oni budou chovat k nám. V příjemné atmosféře se mnohem lépe pracuje a vznikají nové nápady. Maličkosti ovlivňují pozitivní náladu více než si někteří zaměstnanci připouští.

Pravidelně vyhodnocujeme výsledky

V úspěšných společnostech se vyhodnocují firemní výsledky měsíčně. Vždy je nutné hledat rezervy a důvody, proč je skutečnost odlišná od plánovaného stavu. Na základě měsíčních výsledků se vyhodnotí, co se povedlo a co naopak nikoliv. Kvalitní účetní podklady jsou důležité pro plánování budoucnosti, neboť firemní budoucnost vychází z minulosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí