Důchod nebo sociální dávky?

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

V současné době se stává výjimečně, že není občanovi při dosažení řádného důchodového věku přiznán důchod. V budoucnu tomu tak nebude, neboť se zpřísňují podmínky pro přiznání starobního důchodu. Bude stoupat počet občanů, kteří budou v důchodovém věku žít ze sociálních dávek.

Někteří občané se mylně domnívají, že dosažení řádného důchodového věku automaticky znamená, že obdrží každý měsíc na svůj bankovní účet důchod. Není tomu tak. Pro přiznání starobního důchodu je zapotřebí splnit mimo dosažení důchodového věku, další dvě podmínky:

  • získat potřebnou dobu pojištění
  • důchod si písemně požádat na místně příslušné OSSZ

V roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění, po roce 2018 bude nutné získat již 35 let pojištění, neboť potřebná doba pojištění se každoročně o jeden rok prodlužuje. Vyšší nároky na potřebnou dobu pojištění znamenají, že bude stoupat počet občanů, kteří nesplní zákonné podmínky a důchod jim nebude přiznán. V důchodovém věku tak budou odkázáni na sociální dávky.

Evidence práce a studium

Do doby pojištění se započítává doba, kdy občan ze svého příjmu řádně odvádí důchodové pojištění (ať už ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti) a náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let, vojenská služba nebo péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek. Do roku 2010 se do doby pojištění započítávalo i studium, nyní již nikoliv. Evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu (když náleží podpora v nezaměstnanosti a maximálně období 3 let za dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží při dodržení ostatních zákonných podmínek).

Poněvadž je potřeba získat delší dobu pojištění a omezuje se náhradní doba pojištění, tak bude v budoucnu těžší splnit zákonné podmínky pro přiznání důchodu.

Jak se tedy zabezpečit na penzi?

I když bude v budoucnu náročnější splnit podmínky pro přiznání státního důchodu, tak úroveň důchodu (v porovnání s předchozím příjmem) bude nižší. Bez vlastních finančních prostředků tak bude život v penzi těžší a chudší. Mladší občané se musí na penzi zajistit, což při změnách na finančních trzích nebude snadné.

  • Proto je vhodné preferovat dlouhodobé investování, které má největší šanci odolat výkyvům v čase. Na penzi je vhodné myslet co nejdříve. Finanční vzdělání je pro životní úroveň v penzi velmi důležité.
  • Investovat je potřeba pravidelně a co nejdříve. Na začátku třeba i s nižšími částkami, vhodným řešením je konzultace s dobrým finančním poradcem. Finanční trhy se mění, stejně tak možnosti dosáhnutí zajímavého zhodnocení.

Pokles státního důchodu však může přinést i pozitivní trend, čímž je posílení důležitosti rodiny. Vždyť než začal vyplácet penze stát, tak závisela životní úroveň ve stáří především na rodinné pomoci.

Petr Gola

Další články k tématu Spoříme na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí