Do důchodu v 67 letech? Když zdraví dovolí

štítky Penze Spoření čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje. Rok od roku odchází občané do důchodu později. Občané narozeni v roce 1977 budou dle současné legislativy odcházet do důchodu až v 67 letech. Skutečně?

Prodlužování důchodového věku je trendem ve všech vyspělých zemích, důvodem je prodlužující se střední délka života. Současní penzisté se dožívají vyššího věku než v minulosti a při stejném důchodovém věku by pobírali v průměru penzi o několik let déle, což zvyšuje tlak na státní rozpočet. K prodlužování důchodového věku tak dochází především z demografických změn.

Ženám stoupl důchodový věk více

V minulosti se důchodový věk mužů a žen lišil o několik let, v závislosti na počtu vychovaných dětí u žen. V budoucnu tomu tak nebude, např. důchodový věk 67 let je shodný pro všechny muže a ženy (ročník narození 1977) bez ohledu na počet vychovaných dětí. Obdobná praxe je i v řadě ostatních evropských zemích. Velký vliv stejný důchodový věk pro muže i ženy mají rozsudky Evropského soudního dvoru, které prosazují ve všech ekonomicko-sociálních oblastech rovné podmínky pro muže i ženy.

Stát ušetří na penzích

Prodloužení důchodového věku bude mít přímý vliv na výše průměrného důchodu. Pracovat do 67 let nebo ještě déle (občané narození po roce 1977 mají důchodový věk ještě vyšší) však řada občanů nebude moci, zdravotní stav jim nedovolí vykonávat jejich pracovní pozici, proto:

  • Bude stoupat počet občanů, kteří budou pobírat invalidní důchod prvního nebo druhého stupně. Invalidní důchod prvního a druhého stupně je však citelně nižší než řádný starobní důchod. Invalidní důchod prvního stupně je nižší cca o 40 %.
  • Předčasný důchod bude „nutností“. Podmínky pro přiznání invalidního důchodu prvního, druhého nebo třetího stupně se zpřísňují. Někteří občané v předdůchodovém věku na invalidní důchod nedosáhnou. Poněvadž nebudou moci svoji práci vykonávat a vyčerpají již v plném rozsahu pobírání podpory v nezaměstnanosti, tak budou muset odejít do předčasného důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu o 3 roky dříve před dosažením řádného důchodového věku je přitom měsíční penze nižší přibližně o čtvrtinu oproti řádnému důchodu.

Vyšší důchodový věk zvyšuje tlak na vlastní investice

Prodlužování důchodového věku zvyšuje důraz na vlastní spoření a investování na penzi. Obdobně jako v Česku se postupně prodlužuje důchodový věk ve většině členských zemí Evropské unie.

  • Vyšší důchodový věk a pokles státní penze v praxi znamená, že je nutné začít spořit a investovat na penzi téměř od „první výplaty“.
  • Čtyřicátníci a mladší občané musí v Česku počítat nejenom s výrazně pozdějším odchodem do důchodu než jejich rodiče, ale rovněž s nižší úrovní důchodu. Vlastní spoření a investování formou různých finančních produktů (nejlépe kombinací dle vlastního investičního profilu) je nutností, je nutné myslet na zadní kolečka a nespoléhat se pouze na stát.

Petr Gola

Další články k tématu Spoříme na penzi

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí