Daňové sazby Rozdíly při výpočtu daňové povinnosti

Výslednou daňovou povinnost ovlivňují nejenom daňové sazby, ale i způsob výpočtu a uplatnění daňových slev a odpočtů. Někteří zaměstnanci mohou v procentech zaplatit na dani z příjmu více než činí daňová sazba. Nebo při nadstandardních příjmech již neplatit povinné pojistné z příjmu nad limit.

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Celkové daňové zatížení není vhodné porovnávat pouze dle daňových sazeb. V některých případech mohou zaměstnanci platit na daních více nebo méně než je daňová sazba. Při stejném příjmu se může daňová povinnost výrazně lišit.

Další témata

První zaměstnání Právní minimum nejenom pro absolventy
 • Lze mít uzavřeno i více pracovních smluv
 • Sjednání zkušební doby je běžnou praxí
 • Jak se liší výpověď podaná zaměstnancem a zaměstnavatelem?
 • Dohodou lze pracovní poměr ukončit rychle
 • Daňové povinnosti
Práce v důchodu Zaměstnání a podnikání v penzi
 • Práce v invalidním důchodu
 • Důchod nezbavuje daňových povinností
 • Zvýšení důchodu prací
 • Vdova může mít libovolný vlastní příjem
 • Omezení příjmu u sirotčího důchodu dle typu studia
Zdanění pasivních příjmů Pojistné a daň z ostatních příjmů
 • Jak se platí zdravotní pojištění z pasivních příjmů?
 • Pasivní příjmy a sociální pojištění
 • Daňové přiznání OBZP
 • Časový daňový test u pasivních příjmů
 • Zdanění dědictví a darů
Manželé a finance Finanční a daňové úspory manželů
 • Manželé více ušetří
 • Druhý z manželů má nárok na pozůstalostní důchod
 • Jen na manželku náleží daňová sleva
 • Limit pro spolupracující manželku
 • Kdo zdaní příjmy z pronájmu?

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí