Poradna: Výpověď v předdůchodovém věku

štítky Penze Poradna Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Andrea: Do normálního důchodu mohu odejít v dubnu 2027. Koncem loňského roku jsem dostala od zaměstnavatele výpověď. Teď nevím, co mám dělat. Mám jít do důchodu? Mám být na úřadu práce? Co je pro mě nejvýhodnější?

Při důchodovém rozhodování je potřeba zohlednit řadu aspektů, tj. finanční, zdravotní, rodinnou apod. Každý občan se nachází v jiné situaci a neexistuje univerzálně správný postup. Pouze z finančního hlediska bude pro Vás nejvýhodnější odchod až do řádného starobního důchodu. Podmínky pro výpočet předčasného důchodu jsou od října 2023 značně méně výhodné, než tomu bylo v minulosti.

Výpovědní lhůta

Pokud jste nyní obdržela v prosinci 2023 výpověď, tak Vám v lednu a v únoru 2024 poplyne klasická výpovědní lhůta, během které budete mít nárok na normální mzdu. V případě, že se Vám nepodaří v mezidobí najít novou práci, tak se budete moci ihned po skončení zaměstnání evidovat na úřadu práce. Přestože je situace lidí v předdůchodovém věku na trhu práce složitá, tak je aktuálně lepší, než tomu bylo v předchozích letech, neboť jsou daňově podporovány zkrácené úvazky. I práce na zkrácený úvazek v předdůchodovém věku zaručí výrazně vyšší starobní důchod, než odchod do předčasného důchodu.

TIP: Kalkulačka řádného důchodu v roce 2024

Jak dlouho lze pobírat podporu v nezaměstnanosti?

Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. S ohledem na výpočet starobního důchodu se evidence na úřadu práce po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, započítává do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu jako náhradní doba pojištění. Evidence na úřadu práce bude pro Vás přínosná i po důchodové stránce.

Odchod do předčasného důchodu

V případě, že budete chtít odejít do předčasného důchodu nebo muset, protože se Vám nepodaří najít pracovní uplatnění, potom je vhodné odchod do předčasného důchodu dobře naplánovat. To znamená odejít do předčasného důchodu až po skončení nároku na podporu v nezaměstnanosti a zvolit datum tak, aby kvůli pár dnům nebylo vyšší krácení předčasného důchodu. Krácení u předčasného důchodu se totiž provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Každý den tedy může hrát při výpočtu předčasného důchodu roli.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí