Poradna: Invalidní důchodce a peníze během nemoci

štítky Invalidita Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Daniel: Od loňského podzimu pobírám invalidní důchod prvního stupně. Pracuji na zkrácený úvazek. Teď mám chřipku. Budu mít za nemoc nějaké peníze, když mám přiznaný invalidní důchod? Jak částku mohu případně očekávat?

Vzhledem k tomu, že pracujete na zkrácený úvazek, tak splňujete podmínku pojištění. To znamená, že z hrubé mzdy je Vám odváděno povinné pojistné jako ostatním zaměstnancům. Z důvodu účasti na pojištění máte nárok během pracovní neschopnosti na náhradu mzdy od zaměstnavatele a následně na nemocenskou. Přiznání invalidního důchodu prvního stupně není překážkou nároku na tyto dávky během nemoci. Ve výpočtu dávek během nemoci nedochází ani k žádnému speciálnímu krácení z důvodu nároku na invalidní důchod prvního stupně.

Náhrada mzdy

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží zaměstnancům náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Náhrada mzdy se vyplácí pouze za hodiny, které by byly pro zaměstnance pracovními. Výše náhrady mzdy se odvíjí od předchozího dosahovaného příjmu. Základním vstupním údajem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný hodinový výdělek. Stejná výpočtová formule náhrady mzdy platí i pro zaměstnance pracující na zkrácený úvazek a pracující invalidní důchodce.

TIP: Kalkulačka náhrady mzdy v roce 2024

Nemocenská bez omezení

V případě delší pracovní neschopnosti budete mít od 15. kalendářního dne nárok na nemocenskou, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Invalidní důchodci prvního stupně nejsou v délce nároku na nemocenskou nijak omezeni. Pouze invalidní důchodci třetího stupně mají dle § 28 zákona o nemocenském pojištění nárok na nemocenskou maximálně v rozsahu 70 kalendářních dní, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání.

Výpočet nemocenské

Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, který se zpravidla vypočítá z rozhodných příjmů v předchozích 12 kalendářních měsíců. Při výpočtu nemocenské následně platí, že čím delší nemocnost, tím výhodnější výpočet. Nejvyšší nemocenská je od 61. dne nároku na nemocenskou.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí