Poradna: Jsem OSVČ a neplatím si pojištění, budu mít invalidní důchod

štítky Invalidita Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Radka: Přes deset let podnikám. Všechny povinné daně si řádně platím, tedy daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění. Dobrovolné nemocenském pojištění jsem si však nikdy neplatila. Nyní mám dlouhodobé zdravotní problémy. Můžu si požádat o invalidní důchod? Měla bych na něj vůbec nárok, když si neplatím pojištění?

Platby dobrovolného důchodového pojištění jsou důležité, aby mohla být přiznána nemocenská či mateřská. Účast na dobrovolném nemocenském pojištění však nemá vliv na případné nároky ohledně invalidního důchodu. Neplacení dobrovolného nemocenského pojištění není překážkou pro přiznání invalidního důchodu. Pro účely státního důchodu je rozhodující placení povinného sociálního pojištění.

Zákonné podmínky pro přiznání invalidního důchodu

O invalidní důchod je možné si požádat vždy, při nesplnění zákonných podmínek však není invalidní důchod přiznán. Pro přiznání invalidního důchod je nutné splnění dvou podmínek, a sice musí být přiznána invalidita (prvního, druhého či třetího stupně) posudkovým lékařem a současně musí žadatel o invalidní důchod získat minimální dobu pojištění, která se liší dle věku.

Žádost o invalidní důchod je bez poplatků

Např. občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Pokud podnikáte přes deset let a řádně platíte sociální pojištění, jak píšete, tak podmínku minimální doby pojištění splňujete. Podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků a případné zamítnutí žádosti není důvodem, proč by nemohlo být o invalidní důchod požádáno v budoucnu znovu, když se zdravotní stav zhorší.

Konzultace s ošetřujícím lékařem

Podání žádosti o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Při závažnějších zdravotních problémech se však rozhodně nevyplatí s žádostí o invalidní důchod otálet. Osoby samostatně výdělečně činné, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění nemohou pobírat nemocenskou, invalidní důchod však ano.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí