Poradna: Doplacení roku pojištění za účelem získání 44 let pojištění

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Antonín: Kontrolou informativního důchodového listu jsem zjistil, že mám dobu pojištění 42 let a mohl bych si doplacením pojistného zajistit dobu pojištění 44 let. Vyplatil by se mi tento krok?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. Čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší měsíční částka starobního důchodu. Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku).

Zpětné dopojištění

V případě, že v některém období není splněna žádná ze zákonných podmínek, aby se hodnotily tyto měsíce do doby pojištění pro důchodové účely, tak je možné si zajistit zápočet tohoto období formou dobrovolného důchodového pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však legislativou omezena. Pro využití dobrovolného důchodového pojištění platí zákonná pravidla. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2024 bude činit 3078 Kč. Částka doplaceného dobrovolného důchodového pojištění za dva roky by tedy byla již značná, vždyť i při minimální částce by to bylo přes 73 tisíc korun.

Institut dobrovolného důchodového pojištění v praxi

Dobrovolné důchodové pojištění se v praxi využívá zpravidla pouze v případech, kdy není splněna podmínka minimální doby pojištění pro přiznání starobního důchodu (minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu je 35 let). Pokud žadatel o starobní důchod splňuje podmínku minimální doby pojištění, tak se institut dobrovolného důchodového pojištění za účelem získání vyšší doby pojištění zpravidla nevyužívá, neboť se to finančně vyplatí až v dlouhém časovém horizontu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí