Poradna: Nesrovnalost ohledně doby pojištění

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jindřich: Do důchodu budu odcházet v průběhu roku, nedosáhnu tedy celý rok pojištění. Musím dokončit celý rok, abych měl vyšší dobu pojištění? Uvažuji o předčasném důchodu, a proto každý odpracovaný měsíc navíc je pro mě náročný.

Doba pojištění se nejdříve zjistí z celého průběhu pojištění ve dnech a následně se přepočítá na roky, tj. celkový počet dní pojištění se vydělí 365 dny (při přepočtu se nezohledňují přestupné roky, což je výhodnější). Při výpočtu starobního důchodu se následně doba pojištění počítá v celých ukončených letech. Navíc platí, že bez minimální doby pojištění není starobní důchod vůbec přiznán. Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let.

Celá doba pojištění se počítá dohromady

Pro důchodové účely se tedy nehodnotí doba pojištění nějak zvlášť v jednotlivých letech, ale vypočítá se celková doba pojištění od začátku pojištění do odchodu do důchodu a následně se postupuje, jak jsem popsal v předchozím odstavci.

Hodnotí se i náhradní doby pojištění

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, vojenská služba, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, péče o dítě do 4 let…). Náhradní doby pojištění se zpravidla započítávají v omezeném rozsahu, záleží na konkrétním průběhu pojištění.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Praktický příklad

Pan XY získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a 261 dní. Při výpočtu starobního důchodu se bude tedy panu XY započítávat doba pojištění v rozsahu 44 let. Měsíční částka starobního důchodu závisí mimo získanou dobu pojištění v celých ukončených letech ještě na výši osobního vyměřovacího základu neboli průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí